Matematik 2C

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Välkommen till kursen Matematik 2c för gymnasiet. Innehållet är indelat i avsnitt som ofta passar till en lektion men vissa kan kräva fler.

Logaritmer, mm

Logaritmer

Logaritmlagarna

Exponentialekvationer

Tillämpningar på exponentiell förändring

Algebra

Kvadreringsregeln

Konjugatregeln

Ekvationslösning -Enkla andragradsekvationer och nollproduktmetoden

Andragradsekvationer - pq-formeln

Kvadratkomplettering

Komplexa tal

Rotekvationer

Räta linjer

Räta linjen

Analytisk geometri

Ekvationssystem

Andragradsfunktioner

Andragradsfunktioner

Grafer

Nollställe

Funktionsvärde och tillämpningar

Parabeln

Kurvan

Lösningar till prov Andragradare

Geometri

Geometriska och algebraiska begrepp

Vinklar

Likformighet och kongruens

Topptriangelsatsen och transversalsatsen

Randvinklar och medelpunktsvinklar

Kordasatsen

Bisektrissatsen

Matematikhistorisk uppgift

Statistik

Statistiska metoder

Lägesmått och spridningsmått

Normalfördelning

Regressionsanalys

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg

Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i teknik - Relevansförmågan

Matematiska problem inom matematikens kulturhistoria

Nationellt prov Ma2c

Om kursen

Den här kursen följer det centrala innehållet och du känner säkert igen orden i länkarna från styrdokumentets text. Genom att bara ta upp det som beskrivs i centrala innehållet spar vi faktiskt tid. Kursinnehållet passar förmodligen relativr bra även till Matematik 2b (Ma2b).

Vi har undervisat utan tryckt lärobok och detta har varit vårt huvudsakliga läromedel. Det finns gott om uppgifter och övningar på varje innehållssida men det behövs en lärobok eller en uppgiftssamling (exempelvis Kunskapsmatrisen) för att eleverna ska ha tillgång till nog med övningsuppgifter.

Det finns gott om förklarande filmer och gott om länkar till andra resurser. Dessutom har vi en Sway till varje avsnitt som inspiration. Genom korta övningar tränas eleverna i att använda GeoGebra och Pythonprogrammering.

Innehållet i lektionerna har samplanerats av tre lärare som hållit kursen parallellt. Vår avsikt har varit att alltid ha en aktivitet som är gemnsam för eleverna i gruppen och vi har försökt variera arbetsformerna och presentationen av innehållet så mycket som möjligt. Teori, Aktivitet, Lär mer och Exit ticket.

Jag som är huvudansvarig för detta material heter Håkan Elderstig och är förstelärare i matematik och teknik. Materialet har använts av 120 elever på SSIS våren 2018 och vi kommer att forstätta utveckla det. Du är välkommen att bidra till utvecklingen, antingen genom att skaffa en användare och börja redigwra eller om du vill kontakta mig på hakan@stockholmscience.se först.

Ett pappaskämt

Vilken är den minsta matematiska satsen?

Pyttegoras sats.