Matematikhistorisk uppgift

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I den här uppgiften kommer du att lära dig om några historiska problem och de matematiker som löste problemen. Den kunskap vi har idag bygger på många mindre och större bidrag som tillsammans ger den sammanlagda kunskap vi har idag. Uppgifterna har tagit stark inspiration av texten “En resa som slutar i ljusets tecken” av Tam Vu.


Uppgift
Historiska matematiska problem

Arbeta i grupp om tre med ett problem som ni själva väljer. Jobba tillsammans tills alla kan lösa, förstå och presentera problemet både muntligt och skriftligt.

Arbeta sedan enskilt med att skapa en presentation (PowerPoint, Google Sheets, el dyl).

  1. Prsentationen ska ta upp hur och när problemet blev känt, vilka som löste problemet osv som historisk bakgrund.
  2. Redovisa lösningen av problemet
  3. Illustrera med minst en bild som du skapat i Geogebra (geometrisk figur eller formel).
  4. Förklara vilken nytta det hade för dåtidens matematiker att lösa problemet
  5. Reflektera över om problemets lösning är till nytta för oss idag

Filma skärmen samtidigt som du pratar igenom din presentation.

Lämna in en pdf med presentationen samt länk till din film.

På Canvas gör vi elevrespons.

Du blir bedömd på resonemangs-, kommunikations- och relevansförmågan.


Uppgifterna är hämtade från ett examensarbete. Läs det gärna för det finns mycket spännande i det.

Uppgifter

Se Canvas.

Cirkelns kvadratur - Aktivitet