Ma5000 2c

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du se innehållet organiserat enligt Liber?

1 Algebra och linjära modeller

1.1 Algebra

1.2 Funktioner

 • Koordinatsystem (kanske repetera med Ma1c Funktionsbegreppet osv)
 • Funktion, formel, värdetabell och graf
 • Mer om funktioner
 • Grafer med digitala verktyg

1.3 Rāta linjens ekvation

Motsvarande sida för m-serien är inte uppdelad i lektionsblock. Här finns en möjlighet att samordna detta så att materialet på wikiskola stödjer båda böckerna lika bra.

 • En formel for linjens lutning
 • Parallella och vinkelräta linjer
 • Räta linjens ekvation
 • Linjära modeller
 • Mer om räta linjer

1.4 Linjāra ekvationssystem

Motsvarande sida för m-serien är inte uppdelad i lektionsblock. Här finns en möjlighet att samordna detta så att materialet på wikiskola stödjer båda böckerna lika bra.

 • Grafisk lösning
 • Substitutionsmetoden
 • Additionsmetoden
 • Några speciella ekvationssystem
 • Tillämpningar och problemlösning

2 Algebra och ickelinjära modeller

2.1 Polynom

2.2 Andragradsekvationer

2.3 Andragradsfunktioner

 • Andragradsfunktionens graf
 • Andragradsfunktionens största/minsta värde
 • Tillämpningar

2.4 Potenser och potensekvationer

 • Potenser
 • Potensfunktioner och rationella exponenter

2.5 Exponentialfunktioner och logaritmer

 • Exponentialfunktioner
 • Ekvationen 10x = b och logaritmer
 • Ekvationen ax=b
 • Tillämpningar och problemlösning
 • Mer om grafer

3 Geometri

3.1 Vinklar

 • Vinklar och vinkelsumma
 • Yttervinkelsatsen
 • Randvinklar och medelpunktsvinklar

3.2 Likformighet

 • Likformiga månghörningar
 • Topptriangelsatsen och transversalsatsen
 • Kongruens
 • Area- och volymskala
 • Några bevis med likformighet,

3.3 Koordinatgeometri

 • Pythagoras sats
 • Avståndsformeln
 • Mittpunktsformeln