Magnetism

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kul intro - Teslaspolar
Centralt Innehåll


Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält,

Sidor med fördjupningar

Magnetfält kring elektriska ledare

Kraften på ledare i magnetfält

Parallella ledare samt enheten Ampere

Magnetfält i spolar

Kraft på laddningar i magnetfält samt Hall-effekt

Vägning av partiklar samt hastighetsfilter-

Jordmagnetiska fältet samt Magnetiska material

Lösningar till uppgifter kap 5 Heureka 2

Begrepp inom magnetism

Sammanfattning: Fysik 2 - Magnetfält på två minuter. Ej CC

Olver i TE12C gjorde en begreppslista för magnetism som jag lånade. Den är inte helt klar utan behöver förbättras. Gör det du!

Magnetism en sammanfattning

Fältlinjer

Kompasser visar magnetfältets riktning runt en magnet.
Magnetfältet från en cylindrisk stavmagnet med fältriktningar och polbeteckningar. CC By SA, Sv WP

Fältlinjer från nord till syd kring en permanentmagnet.

Fältet är starkare ju tätare mellan fältlinjerna.

Om det är samma avstånd mellan fältlinjerna och de är parallella kallas fältet homogent. Fältet kan även beskrivas med vektorer.

En kompassnåls nordände (röd) pekar mot syd på en annan magnet. Det gör att nord pekar åt samma håll som fältlinjerna.

Flödestäthet och magnetfältet kring en elektrisk ledare

Symboler för att visa hur strömmen går.
Högerhandregeln för magnetfält kring en strömförande ledare


Magnetsik flödestäthet (fältstyrka) betecknas [math]\displaystyle{ B }[/math] och har enheten [math]\displaystyle{ T }[/math] (Tesla).

[math]\displaystyle{ B = k \frac{I}{a} }[/math]

där [math]\displaystyle{ B }[/math] är magnetiska flödestätheten, [math]\displaystyle{ I }[/math] är strömmen, [math]\displaystyle{ l }[/math] är avståndet från ledaren och [math]\displaystyle{ k = 2 \cdotp 10^{-7} Tm/A }[/math].

Tumregeln (kallas även skruvregeln eller högerhandsregeln) visar de magnetiska fältlinjernas riktning runt en elektrisk ledare.

Kraften på en ledare i ett magnetfält

Kraften på en elektrisk ledare i ett magnetiskt fält.
Högerhandsregeln. CC By SA, Sv WP

Sätt en strömförande ledare i ett befintligt magnetsikt fält och den kommer att påverkas av en kraft. Förutsättningen är att ledare är vinkelrät mot det magnetiska fältet.

Formel:

[math]\displaystyle{ F=I l B }[/math]

där [math]\displaystyle{ F }[/math] är kraften, [math]\displaystyle{ I }[/math] är strömmen i ledaaren, [math]\displaystyle{ l }[/math] är ledarens längd (projicerad vinkelrätt mot fältet) och [math]\displaystyle{ B }[/math] är magnetfältets styrka. [math]\displaystyle{ F }[/math] är vinkelrät mot både ledare och magnetfält.

Genom att lösa ut [math]\displaystyle{ B }[/math] i formeln ovan kan man definiera flödestätheten

[math]\displaystyle{ B = F / I l }[/math].

Enheten för flödestätheten är N/Am vilket är en Tesla.

Riktningen på kraften fås med hjälp av handregeln. (högerhanden).

Kraften mellan två raka och parallella ledare

Två parallella elektriska ledare samt ett magnetfält utritat.

Kraften mellan två raka och parallella ledqare är

[math]\displaystyle{ F = 2 \cdotp 10^{-7} I^2 l /a }[/math]

där [math]\displaystyle{ a }[/math] är avståndet mellan ledarna.

Spolar

Solenoid
En spole
En spole

Magnetfältet i en avlång rak spole är

[math]\displaystyle{ B = \mu_0 N I/ l }[/math]

där l är längden, N är antalet varv. [math]\displaystyle{ \mu_0 }[/math] är permeabiliteten för vakuum och har värdet

[math]\displaystyle{ \mu_0 = 4\pi 10^{-7} \ {\rm Vs/Am} }[/math] (N / A2), (T m /A)

Laddningar i magnetfält

En positivt laddad partkel färdas i en krökt bana genom ett magnetfält,

En laddad partikel som rör sig i ett magnetfält påverkas med en kraft

F = Q v B

där Q är laddningen, v är hastigheten vinkelrätt mot fältet och B är flödestätheten i magnetfältet.

Jorden är en magnet

Jordens magnetiska sydpol ligger under jordytan vid det vi kallar nordpolen därför att våra kompasser pekar ditåt.
Jordens magnetiska sydpol ligger under jordytan vid det vi kallar nordpolen därför att våra kompasser pekar ditåt.

Jorden är en permanentmagnet. Flödestätheten vid jordens yta är mellan 30 - 60 [math]\displaystyle{ uT }[/math] (mikro Tesla). Det är högst vid polerna och lägst vid ekvatorn.

Länkar och sammanfattning

Wikipedia skriver om Magnet
Wikipedia skriver om Magnetfält
Wikipedia skriver om Högerhandsregeln
Wikipedia skriver om Jordens_magnetfält

Induktion

Induktion behandlas i kapitel 6 i Heureka 2.