Jordmagnetiska fältet samt Magnetiska material

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Digital bok Pappersbok

Nok-logga croppad fr bild sv wikipedia.jpg NoK Heureka Fysik 2: Kap 5 s 91-97


Teori - Jordens magnetfält

A sketch of Earth's magnetic field representing the source of the field as a magnet. The geographic north pole of Earth is near the top of the diagram, the south pole near the bottom. The south pole of that magnet is deep in Earth's interior below Earth's North Magnetic Pole.

Jorden är en stor magnet med sin sydpol vid vår nordpol. Det är därför våra kompasser pekar mot norr.

Jordens magnetfält är approximativt en magnetisk dipol med ena polen nära den geografiska nordpolen och den andra polen nära den geografiska sydpolen. En tänkt linje mellan de båda magnetiska polerna skulle luta med ungefär 11,3° mot jordens rotationsaxel.

Rent fysikaliskt är den magnetiska pol som finns nära nordpolen en magnetisk sydpol, eftersom en magnetisk nordpol dras mot den. Av samma anledning finns i fysikalisk mening jordens magnetiska nordpol vid sydpolen. I dagligt tal menar man dock magnetpolen vid nordpolen om man säger "magnetiska nordpolen" och tvärtom.

Det magnetiska fältet sträcker sig tiotusentals kilometer ut i rymden och bildar där magnetosfären.

Källa: Wikipedia

Magnetosfären

300
Magnetfält i magnetosfären

Vore det inte för solvinden skulle jordens magnetfält vara mycket likt fältet från en magnetisk dipol, vars fältlinjer visas i vänstra bilden. Den högra bilden visar hur fältlinjerna i jordens magnetosfär är formade. Magnetfältet i magnetosfären liknar ett dipolfält i närheten av jorden, men solvinden trycker ihop magnetfältet på dagsidan och drar ut det till en lång svans på nattsidan (högra bilden). Detta kan förstås som en magnetohydrodynamisk tryckbalans, där solvindens dynamiska tryck balanseras av det magnetiska trycket från jordens magnetfält. Eftersom solvinden ofta varierar mätbart i styrka kommer magnetosfärens storlek att ändras med solvindens variationer: starkare solvind ger mer hoptryckt magnetosfär.

Från Wikipedia

Inkllinationsvinkeln

Inklinationsvinkeln.

Som synes i bilden ovan på jordens magnetfält är fältlinjerna parallella med jordens yta vid ekvatorn. Vi jordpolerna är fältete vinkligt och på vår breddgrad är vinkeln drygt 60 o mot jordytan.

Karta över inklinationsvinkeln på olika platser.

Att mäta det jordmagnetiska fältet

Rls6vbnpndynmieps27hdw.jpg
läromedel: Exempel 3.13
Publicerades den 10 mars 2012 av två elever som gick på Vasaskolan i Gävle. Det här är slutprodukten av deras projektarbete.

En blogg om en demonstration av hur man kan mäta jordens magnetfält.

En uppdragsrapport av Joe som läser på Hermods. Studera.nu. Om att mäta jordmagnetfältet.

Lär mer

.
Av Åke Dahllöf.
Wikipedia skriver om Jordens_magnetfält
Wikipedia:Earth's magnetic field
Wikipedia:Magnetic_dip dvs inklination.
Wikipedia skriver om Magnetosfär

Aktivitet

Uppgift
Tolka figuren


Jordmagnetfältet vid jordytan har en vinkel, inklinationsvinkeln. I figuren syns även en elkabel som går i öst-västlig riktning.
  1. Vad visar figuren?
  2. Stämmer den om man använder högerhandsregeln?
  3. Hitta på en uppgift till figuren och lös den.
  4. Redovisa på tavlan.


Öva själv

Rls6vbnpndynmieps27hdw.jpg
läromedel: Uppgifter 351-357