Religionskunskap 1

Från Wikiskola
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad är religion?

 1. Vad betyder ordet ”religion”?
 2. Olika uppfattningar av vad religion framför allt är.
 3. Religionens sociala sida
 4. Sekulära alternativ till religion
 5. Religion och vetenskap

Tema Människosyn

 1. Inledning: Människosyn
 2. Har människan en själ?
 3. Vad är meningen med det mänskliga livet?
 4. Postkoloniala och postmoderna perspektiv
 5. Instuderingsfrågor: Människosyn

Tema Gudsbilder

 1. Citat om det heliga
 2. Om det heliga
 3. Om gudsbilder

Tema Om skapelseberättelser, gott/ont, den fria viljan

 1. Den första skapelseberättelsen
 2. Den andra skapelseberättelsen
 3. Om gott/ont och teodicéproblemet


Kommande uppgifter att placera ut

Uppgift

Vilka sidor på Wikipedia relaterar till det här avsnittet? Lägg in länkar (på diskussionssidan).

Motivera hur och varför de hänger ihop med detta avsnitt.

 • Är det bra fördjupningar?
 • Förklarar de på annat sätt?
 • Vidgar de perspektivet?

Skriv cirka 300 ord. Lägg din text under en rubrik med ditt namn.

Skriv en reflekterande kommentar på en kamrat som inte fått någon kommentar. Din reflektion ska ligga med en nivå 3- rubrik under den text du kommenterar.


Uppgift

Hitta filmer som passar till avsnittet och bädda in på diskussinssidan

...


Uppgift


Hitta fria bilder och lägg in på lämplig plats i sidan. Skriv en utförlig bildtext.

Om det redan finns en bild på samma ställe ska du motivera om din bild är bättre och byta ut den föregående. Annars ska du lägga din bild under en rubrik ed ditt namn på diskussionssidan och förklara varför du valde att göra så. Du skriver naturligtvis också en bildtext.


Uppgift

Skapa en lista över alla begrepp och svåra ord.


Uppgift

Hitta på instuderingsfrågor.


Uppgift