Vad betyder ordet ”religion”?

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I antikens Rom uppstod ordet religion. Statsmannen Cicero, samtida med Julius Caesar, använde ordet ”religio” i betydelsen att man som romersk medborgare hade en plikt att korrekt och med vördnad utföra de föreskrivna riterna till de romerska gudarna. Första gången som ordet religion för att känneteckna ett trossystem och som det användes i pluralis (att det finns flera religioner) var i boken ”De Pace Fides” av Nicholas Cusanus under 1400-talet. Då föll Konstantinopel (Bysans) i turkarnas händer med en annan ”religion” och då mötte man folkslag med andra ”religioner” på andra sidan Atlanten och i Afrika. Fastän sådant som vi kallar religion har funnits bland alla folkslag på jorden har dock inte ord som motsvarar ordet ”religion” funnits i flera språk. I kulturer där det inte har uppstått ett behov av att avgränsa mellan det sekulära och det religiösa så har ordet inte uppstått. Många tänkare har genom tiderna försökt sig på att definiera ordet ”religion”. Några exempel: Karl Marx sa att ”Religion är folkets opium” (1800-talet). Grundaren av vetenskapen ”antropologi” Edvard B. Tyler sa att ”Religion är tron på andliga väsen.” (1800-talet) En av grundarna till vetenskapen ”Religionshistoria”, Mircae Eliade, sa att religion är ”upplevelsen av det heliga”.


Uppgift
Jämför

Jämför Ciceros, Marx, Tylers och Eliades olika definitioner ordet ”religion”. Varför använder de ordet på så olika sätt? Vilken definition tycker du ligger närmast hur du själv använder ordet? Vilka grupper tror du inte skulle hålla med om din definition av ordet ”religion”