Instuderingsfrågor: Människosyn

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  1. Vad finns det för olika sätt att se på ande/själ inom de olika religionerna?
  2. Varför tror du att föreställningar om andeväsen som besjälar naturen har uppstått? Håller du med Bird-David om att vi kan lära oss något av animismen?
  3. Förklara med egna ord den vediska filosofins verklighetsuppfattning och hur denna filosofi skiljer sig från den mekaniska världsbilden.
  4. Vad är egentligen ”jaget”? Resonera kring de olika synsätten som har presenterats i texten.
  5. Berätta med egna ord om postkolonialismens kritik av den västerländska dominansen.
  6. Hur har mötet med modernismen påverkat religioner och kulturer på olika sätt?
  7. På vilka sätt kan man betrakta dadaism och existentialism som postmoderna företeelser?
  8. Postmodernismen kan betraktas som en öppning för nya möjligheter/tolkningar när tron på modernismen är över. Den kan också betraktas som ett slags träsk som man kan fastna i och inte komma ur. Hur är det möjligt att se postmodernismen från dessa två perspektiv? Hur ser du på det hela?