Matematik 2C Liber

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<facelikebutton style="2" showsend="0"></facelikebutton>

Ser du hellre innehållet organiserat enligt Ma5000 2c ?

Algebra

Centralt Innehåll


Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa andragradsekvationer ...
 • Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.


Abeille transp.png Johan Molnö har skapat och delar

Lösningar till Liber Ma2c Kapitel 1


Geometri

Centralt Innehåll


Geometri
 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet,
 • kongruens och vinklar.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Begreppet linjärt ekvationssystem samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal.


Abeille transp.png Johan Molnö har skapat och delar

Lösningar till Liber Ma2c Kapitel 2


Funktioner

Centralt Innehåll


Samband och förändring
 • Begreppet kurva, och parabelns ekvation ...
 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och
 • nollställe, med och utan digitala verktyg.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer ...
 • Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.


Abeille transp.png Johan Molnö har skapat och delar

Lösningar till Liber Ma2c Kapitel 3


Statistik

Centralt Innehåll


Statistik
 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys.
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
 • Egenskaper hos normalfördelat material.


Abeille transp.png Johan Molnö har skapat och delar

Lösningar till Liber Ma2c Kapitel 4


Problemlösning

Centralt Innehåll


Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.


Nationellt prov

Gamla NP Ma2c

NP - för både Ma2b och Ma2c

Skolverkets övningsprov

bedömningsexempel Matte 2BC (Övningsprov) - Detta är det andra ni fick ut.

Gamla Nationella prov B-D på Umeå Universitet

 • Ett lämpligt urval uppgifter från NP Ma B vt 2011 Det tredje jag delar ut. Här har jag gjort ett urval som passar ma2C.Uppgifter om sannolikhet har plockats bort. Vill du ha facit eller lösningar är det bara att goggla eller kolla i originalprovet hos Skolverket eller titta på MatteCentreums Matteboken.
 • Ma NP Prov/ B 2002 är ganska bra
 • En uppgift på en geometrisk summa. Detta ingår ej i kursen Ma2c men fanns med i MaC.
 • Här är en serie uppgifter på Statistik, något som man ofta inte hinner öva så mycket på. De är i en PPT.


Formelsamling och datum för nationella prov

Formelsamling Ma2c

Datum för nationella prov

Mattebokens videolösningar till NP

Här har MatteCentrum Videolösningar till alla gamla NP

Praktisk planering NP

NP i matematik 2c kommer att skrivas torsdagen den 18 maj 2017.

Provet kommer att påverka andra lektioner under dagen.

Eleverna samlas kl 8.45

Provet kommer att skrivas i 120 +120 minuter. Det blir enligt följande:

 • kl. 9.00 – 11.00 delprov B och C, både B och C utan digitala hjälpmedel
 • kl. 11.00 – 12.00 Lunch/rast
 • kl. 12.00 – 14.00 delprov D, med digitala hjälpmedel


Salar och provvakter

 • Churchill:
 • Einstein:
 • Darwin:

Hjälpmedel

Penna, linjal, sudd.

Under delprov D är det tillåtet att använda dator med räknare och GGB. Det är inte tillåtet att kommunicera eller använda exempelvis Wolfram Alpha eller Wikipedia.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonräknare!