Slutprojektet i Teknik 2

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slutprojektet består av flera delar som sätts ihop.

Energi, elektriska motorer och de fyra tekniska systemen, sensorer bland annat.

Förstudie

Vi börjar med att skissa på ett delsystem med pneumatik och hydraulik. Ni kan jobba i grupp.

Det ska presenteras som en rapport med enkla beräkningar, skisser, beskrivning i ord och en lista på material och verktyg ni kommer att behöva. Alla lämnar in rapporten för rättningens skull.Ta med alla skisser (även den enklaste) så man ser processen hur projektet utvecklats.

Sedan bör du hinna med en funktionell demo.

Jag behöver era rapporter för att:

  1. kunna avgöra om ert projekt är genomförbart
  2. planera inköp av material

Ni behöver skriva rapporten för att tydliggöra för alla gruppen vad ni ska göra så att ni inte har olika bilder i huvudet.

Planera slutprojektet

Projektet löper från Påsk till terminens slut.

Surfa runt och bli inspirerad av andras gymnasiearbeten, projekt, HowTo-filmer, mm.

Självklart kan det finnas en Arduino eller en Raspberry Pi i ert bygge.

Tänkbara projekt:

Vad vill du göra?

Arbeta med CDIO på samma sätt som i energiprojektet.

CDIO

CDIO är ett nätverk och modell skapat av KTH, MIT, Chalmers, LiTh och är ett arbetssätt för att träna på ingenjörsrollen. Modellen står för de steg en ingenjör går igenom för utveckling av produkter, processer eller system [1]. Men vi ska tillämpa principen i detta projekt.

C-Concieve

Den första fasen i CDIO heter Concieve (tänka ut) och under denna fas går uppdraget ut på att ta reda på fakta kring uppgiften, bestäm vilket område du skall fokusera på. Börja med att göra det på egen hand först så ser vi vilka grupper som är lämpliga att skapa senare.

Försök skriva ett kort projektförslag som besvarar följande frågor:

  1. Vad vill du lära dig mer om?
  2. Vad vill du visa med ditt projekt?
  3. Vilka områden i Teknik 2-kursen kommer du att arbeta med?
  4. Vad är det för prototyp, demonstrator eller liknande du vill ta fram?
  5. Vilka problem löser din pryl?

Vi lägger ihop projektförslagen

Alla kopierar in sina förslag i Google Drive. Skriv en rubrik 2 med projektets namn. Skriv ditt namn under rubriken. Sedan kommer projektbeskrivningen.

Grundtekniker

Arduino men framför allt Raspberry Pi kommer att vara användbara, för att inte säga nödvändiga, i det projekt du gör. Därför kommer vi att öva och ta fram några grundkoncept.

  • Programmera Raspberry Pi från din dator så vi slipper tangentbord, skärm, mm.
  • Koppla sensorer till Raspberry Pi
  • Hämta data från Raspberry Pi