Raspberry Pi

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Intresserad?

RoboCup Junior 2018

Vad ska vi göra med Raspberry Pi?

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Centralt Innehåll

Punkt 1

Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.

Punkt 7

Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.

Punkt 11

Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information

Upplägg

I par ska ni planera, genomföra och utvärdera ett projekt med Raspberry Pi. Dokumentationen (planeringen och utvärderingen) ska dokumenteras på ett sätt så en klasskamrat kan genomföra projektet. Använd text, bilder, videos osv.

Raspberry Foundation

Raspberry-Pi-2-Bare-BR

The Raspberry Pi Foundation is a UK-based charity that works to put the power of digital making into the hands of people all over the world, so they are capable of understanding and shaping our increasingly digital world, able to solve the problems that matter to them, and equipped for the jobs of the future. About us

Det mesta av koden som används i Raspberry Pi är open source vilket betyder att den är fri att använda, kopiera och bygga vidare på. Det innebär att det finns en stor mängd människor som gillar kulturen att dela med sig av sina idéer och lösningar, något vi har nytta av när vi söker inspiration eller lösningar på ett problem.

Allt är dock inte open source eftersom konstruktörerna bakom Raspberry Pi har velat hålla priset så lågt som möjligt. Därför är till exempeln processorn en kommersiell produkt med copyright.

Projekt

Om RaspberryPi och elektronik

Raspberry pi gpio-shutdown-pins.png
Basic breadboard layout.png

Du kopplar sladdar på stiften på Raspberryn. De kallas GPIO och bilden till höger berättar om deras funktion och namn så de kan anropas i koden.

Du kopplar vidare till en kopplingsplatta (kallas breadboard på engelska) där du kan koppla ihop komponenter. Kopplingsplattan har hål för att sätta i sladdar eller komponenter och dessa kontkthål är förbundna på undersidan enligt principer som du förstår om du tittar på bilden till höger.

Programmeringen av RaspberryPi

Vi programmerar RaspberryPi i Python.

Trådlös uppkoppling av Raspberry Pi

Läs följande länkade sidor:

SSH (Secure Shell)
SSH using Windows

I kommandofönstret skriver du arp för att få reda på IP-adressen.

Tutorials

Tips: resisstorer

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_color_code

Exempel: Grön-Blå-Brun är 560 Ohm

LEDs

Turning on an LED with your Raspberry Pi's GPIO Pins
Video-tutorial HÄR Text-tutorial HÄR

Avståndsmätare

Video-tutorial HÄR Text-tutorial HÄR
Alternativ beskrivning med kopplingsschema över hur du kopplar in avståndsgivaren.

Komponenter som vi kan ha tillgång till

Det finns komponenter till Arduino Starter kit.

Om du vill prova en knapp, en fotodiod eller liknade så bör du först ta reda på hur den funkar och skaffa dig en idé om vad du vill göra. Prata med din lärare efter det så plockar hen fram komponenten.

Fotoresistorn

LDR 1480405 6 7 HDR Enhancer 1
RASPBERRY PI GPIO CIRCUITS: USING AN LDR ANALOGUE SENSOR WITHOUT AN ADC (ANALOGUE TO DIGITAL CONVERTER)
Raspberry Pi Light Sensor: A Simple LDR Tutorial
Arduino – Lektion 11: Fotoresistor (LDR)

Line Follower

Line follower.jpg

Line Follower Tut

Buzzer

Buzzer.jpg

Den heter PKM22EPP-40.

Bra buzzer tutorial

Servomotor

Servo.jpg

Kolla tutorial här

Eller Googla: tower pro sg90 raspberry

Strömbrytare

Strömbrytare, knappar, buttons eller vad du kallar dem.

Push Button with Raspberry Pi

Mikrofoner

Control LEDs with your voice

Display

LCM1602C

Motor

OBS! Koppla inte morn direkt till Rasberryn. Du behöver en speciell drivkrets.

How to control a DC motor (or motors) using your Raspberry Pi.

Motor Driver

TB6612FNG Hookup Guide Using RaspberryPi + TB6612FNG for "Pidro"

Projekt - Vad kan du bygga?

PiBook

Arkadmaskin

Egen mus

Bättre PiBook

WiFi-styrd bil med automatiskt krockskydd och vägföljning.

Styr en Lego Mindstorms EV3

Bedömning

I slutet av projektet ska ni i par genomföra en karmaträttning på en annan grupps dokumentation. Saker som kan vara bra att tänka på under bedömningen:

 • Hur bra stämmer dokumentationen överens med den produkt som prducerades, finns all funktionalitet som är beskriven i dokumentationen med i produkten?
 • Skulle ni kunna genomföra projektet, vilka förkunskaper krävs för att genomföra projektet?
 • Vad gjorde de bra?
 • Vad kan förbättras?

De kunskapskrav som ni kan visa under detta projekt och kamratbedömningen är:

 • Eleven löser enkla / enkla / svåra tekniska problem, använder i samråd / väljer och efter samråd / väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet / viss säkerhet / säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med viss säkerhet / viss säkerhet / säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet / viss säkerhet / säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
 • Eleven använder med viss säkerhet / viss säkerhet / säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet / viss säkerhet / säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet / viss säkerhet / säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Reflektera och skriv en arbetsdagbok

Använd din hemsida i WordPress som en blogg och skriv ett inlägg vid slutet av varje lektion där du berättar mycket kort:

 • vad du gjort
 • vad du lärt dig
 • vad du vill göra nästa gång
 • vad du behöver ta reda på

Använd gärna bilder.

Dessa korta inlägg kommer att vara en bra källa till hjälp när du ska dokumentera ditt arbete.

Tips vid dokumentation

 • Använd bilderna under Projekt-fliken (Schema över IO-pins för Raspberry PI och Schemat över breadboarden) för att visa hur projektet genomfördes osv.
 • Ta bilder under konstruktionen av produkten
 • Skriv planeringen och dokumentationen efter produkten är klar så ni vet vilken funktionalitet produkten har.

Länkar

Raspberry Pi
Getting started with the Raspberry Pi
Mathematica
Teaching Physical Computing with Raspberry Pi and Python
Should I get an Arduino or a Raspberry Pi?
PuTTY terminalemuleringsprogram för Windows behövs om du ska kontakta din Raspberry från din laptop.