Sensorer

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inledning

  1. Wikipedia skriver om Sensorer (översikt)
  2. Wikipedia:List_of_sensors (översikt)
  3. Principles and Applications of Sensors (pdf-presentation)
  4. Intro to Sensors (pdf-presentation)
  5. Lecture 3: Survey of sensing principles (pdf-presentation)
  6. Introduction to Sensors 17 sidor text
Uppgift
Samarbetsskrivande

Uppgiften är att ni kollektivt ska skapa en presentation över sensorer i Google Drive. Alla delar samma dokument men ni kommer överens om att skriva på olika ställen. Alla bidrar med sin del.

Ange:

mätprincip (fysiken bakom, storhet, enhet, formler)
tillämpningar
prestanda (hur noggrannt, mätområdet, etc)
pris och inköpsställe till sensorer som fungerar med Raspberry eller Arduino.
länkar

Vi är intresserade av komponenter och inte färdiga mätinstrument.

Komponenterna ska vara små, billiga och energisnåla för att passa i våra projekt.

Se till att avgränsa er. Om ni upptäcker att man kan mäta en storhetet på flera olika sätt så väljer ni att beskriva en mätprincip. Exempelvis kan ljus mätas med fotodioder, fotoresistorer, mm. Välj då en av dessa.

Skriv ordentligt i detta Google-dokument


MEMS

MEMS presentationer

Laborativa övningar

UGN5303

Undersök en sensor del ett

Sonic Pi

Sonic Pi
Friendly tutorial
Microcontrollers and sensor input with Sonic Pi - Tips om användning.

Laboration termoelement

Vi mäter spänning och beräknar temperaturen.

Pentronic - Teori om termoelement
Wikipedia skriver om Termoelement
Skriva rapport - fokusera resultat och slutsatser.
Newtons avsvalningslag

Mäta temperatur med Arduino

Vi testar och jämför några olika sensorer.

Vi mäter i extrema förhållanden och under lång tid.

Datalagring och sensorer

Lagra mätdata via USB till datorn.

Skicka data via wifi eller Bluetooth

Undersök och dokumentera en sensor för Arduino

Hur kopplar man?

Vilken kod använder man?

Vad kan man ha den till?

Allt levereras på en sida på Wikiskola

Reserapport

Dusseldorf