Teknik

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En radiostyrd båt

Några elever i 6B bygger en radiostyrd båt

Lödning

Gymnasiet

Materialinköp

Datasida ?

Behövs det eller kan data, programmering, ikt höra till tekniksidan?

  • Data - IKT samlar undervisningsmaterial med relevans i grundskolan. har några år på nacken. Linux/Edubuntu.

Intro till tekniken i grundskolan

Arbetsområden i teknik sett utifrån uppnåendemålen

Teknikmål för åk 9

Utveckling och uppfinningar

  • kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,
  • Kort lista över Uppfinningar. Lämplig för att söka information på nätet (även i dataslöjd ihop med lexikon)..

Teknik och samhälle

  • kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor,

Bygga

– kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,

System

– kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.

Internet - ett tekniskt system

Teknik i åk 5

Ett projektarbete om borgar

Powerpoint med idéer om mekanismer i borgaroch något om målen.

En lektionsplanering om redskap.