Teknik och samhälle

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Uppfinningar

Enkel uppgift där eleverna sammanställer lite information om en uppfinning. De använder en powerpointmall.

Läsövning om uppfinningar och upptäckter.

Redovisningsmall för industriella revolutionen och uppfinningar del1.

Framtidens energi

Kursplan framtidens energiförsörjning. Powerpointpresentation av kursplanen.

Det är nödvändigt att ha kontrollpunkter där vi stämmer av hur långt eleverna kommit. En sådan kontrollpunkt är att eleverna väljer titel till sin presentation. Nästa steg är att eleven letar fram några lämpliga källor och visar upp dessa.

Därefter ska eleven ha en synopsis i form av ppt-sidor med rubriker och enstaka stödord. Det kan se ut på detta sätt, exemplet är ganska ambitiöst. Notera att eleven tycks ha skrivit stödord ur eget huvud i vissa fall och klippt in textsnuttar från internet iandra sammanhang. När eleven redigerar texterna kommer han att skriv allt med egna ord och göra kunskapen till sin.

Eleverna ska skriva en manustext med hjälp av powerpoints funktion anteckningssidor (visa/anteckningssidor). Ett exempel kan se ut så här.

Presentationen och anteckningssidorna bedöms efter denna bedömningsmall.