Projektarbete 2013

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag på ämnen för gymnasiearbeten

Programmering webbutveckling

  • En uppgiftsdatabas
  • Nytt utseende till Wikiskola (Mediawiki). Exempel på en webbplats som har ett annat utseende fast den bygger på Mediawiki är Säsongsmat.nu

Matematik

Fysik

Teknik

Arkitektur

Bygg vidare på tidigare arbeten

  • Teslaspolen: testa, utvärdera och skapa en instruktion.
  • TIS-boden: optimera och vidareutveckla konceptet (billigare, lättare att bygga, bättre beskrivning, fler storlekar, etc).

Introduktion till gymnasiearbetet - vt åk 2

Ett material för en temadag på våren i tvåan.

Planering - Hösten i åk 3

Kort beskrivning av projektidén

Det första du ska göra är och en kort beskrivning av projektet.

När du har en beskrivning går det lättare att hitta på en titel på arbetet.

Frågeställningar

Två är lagom. Du ska beskriva vad ditt arbete kommer att leda till för ny kunskap.

Avgränsningar och Omvärldsanalys

Här samlar du källor. Skriv korta beskrivningar av källorna. Skapa en löpande text som beskriver vad som ar känt

Detta arbete ger text till två avsnitt i rapporten, nämligen Avgränsningar och Källor.

Tidsplan och GANTT

Ert projekt behöver planeras. Det ska vara klart i vår men det är viktigt att ni håller farten uppe hela tiden. Vilka delar behöver ni jobba med och när ska det ske.


Vi börjar med en tankekarta. Sedan får ni diskutera och skapa en tidsplan.

GANTT-shemat

Ett GANTT-shema har projektets aktiviteter listade i ordning till vänster. I överkant är tidsaxeln som kan indelas i veckor eller månader. I rutorna markerar man när det ska vara aktivitet i projektet. Vartefter man blir klar med delaktiviteter markeras detta och man kan stämma av om man håller planen.

Exempel på en tidsplan gjord i Numbers

GanttProject
Ganttproject är ett Open Source-progrram

Loggboken

En dagbok över dina aktiviteter i projektet.

  • Skriv vad du har gjort. Total nedlagd tid och typ av aktivitet.
  • Beskriv hur du arbetade (i grupp/ensam, vilken plats, osv)
  • Skriv vilka problem du stött på.
  • Vilket är nästa mål på kort sikt (för nästa halvtimme).

Deadlines

  • Senast söndagen den 13/3 skall gymnasiearbetet lämnas in till din handledare. Om du lämnar in senare än får du INTE opponera och riskerar därmed att få F på kursen. Godkänd opponering krävs för E.
  • Fredagen den 18/3 får du veta vilket arbete du skall opponera på. Opponeringen sker torsdagen den 24/3 kl. 13-15.

Rapporten

Börja skriv direkt. Lyft in text pårespektive avsnitt vartefter du fått ok på dessa texter.

Min rapportmall som pdf in här