Uppgiftsdatabas - Utkast till specifikation

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Önskelista för uppgiftsbank

Det här är inte en specifikation men en önskelista som kan ligga till grund för designen av en uppgiftsdatabas.

Inmatning

Inmatningsprocedur

 1. Inloggning kan behövas för att lägga in uppgifter men inte för att ta del av dessa.
 2. Namngivningskonvention och funktion som föreslår lämpligt filnamn utifrån inmatade egenskaper.
 3. Lista på vilka uppgiftr som matats in av de som vi har skaffat tillstånd till så att man kan boka en uppgift ( få en del egenskaper färdigifyllda och sen bocka av (automatiskt).
 4. Möjlighet att lägga in nytt material i listan på det som ska matas in.
 5. All data måste naturligtvis inte matas in direkt på en uppgift. Den kan vara användbar ändå. Möjligt att bara mata in det viktigaste (källa, typ, etc) och andra kan lägga till eller modifiera CI eller dylikt senare.
 6. Möjlighet att mata in med förinställda egenskaper (Ma2c NP vt 2012
 7. Möjlighet att se senast inmatade dokument.

Uppgiftsegenskaper

 1. uppgiftID
 2. beskrivande filnamn (namn på lärobjekt),
 3. typ av lärobjekt (LaTEX, html, rå text, film, ljud, ppt, osv),
 4. ämne,
 5. kurs,
 6. centralt innehåll
 7. förmågor,
 8. (kunskapskravstext)
 9. källa (ex NP Ma2c vt 2012), uppgiftsnummer i originaldokument, del av prov, typ av uppgift. rättigheter (CC, tillstånd, etc).
 10. URL:er till bilder på commons, etc
 11. kvalitetsgranskad av (flera personer/abvändare)
 12. antal gillamarkeringar
 13. användarbetyg lärare och elever separat?
 14. använd antal gånger

Typer av uppgifter

En uppgift kan ha

 • flera delfrågor där man anger svar,
 • flervalsalternativ (radio button)
 • flersvarsalternativ (checkbox)
 • kortsvar
 • långt svar
 • möjlighet att svara med länk
 • möjlighet att svara genom att ladda upp en fil

Facit och lösningsanvisningar kan presenteras för eleven som som en ledtråd, delsvar och helt svar. Läraren kan välja att eleven inte ska ha tillgång till facit.

Till svaret hör en bedömningsanvisning med förmågepoäng och koppling till kriterier.

Varianter eller uppgifter där man kan läsa in olika värden från en lista eller slumpa värden i intervall.

Förberett för autorättning.

Användning

 • Presentation av alla metadata
 • Inbäddning i html
 • Integration med Canvas
 • Integration med andra standarder för öppen data.
 • Ett bra API
 • Koden på GitHub?

Teknikutveckling

SQL

På Egen hemsida

Bootstrap