Lärarhandledning Aritmetik

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Tal och räkning år 6

Tal och räkning år 7

Hjälpmedel

Praktisk matematik

Några varianter av elevlösningar till uppgifter i praktisk matematik.

F-5-matte

Något för de allra yngsta – mina barn och andra i årskurs F-5


Mål för åk 9

– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform,

– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,

Kursplaner

Kursplanerna är nedbrutna i små delområden och varje delområde innehåller ett par exemepel på vad man ska kunna för att det delmålet. Det gör det lättare för eleverna att förstå vad de ska kunna. Man kan också utgå från kursplanernas exempel när man konstruerar prov, även om det kanske inte är tillräckligt. Men det är effektivt för att kontrollera om eleverna förstått grunderna. Det finns även olika slag av checklistor där elev eller lärare kan bocka av vilka mål som uppnåtts och vad som behöver övas mer.

  • Kursplan för talsystem och räknesätt i åk 7 i en motiverad ma/no-klass.

Diagnoser, prov och självvärderingar

Nedan följer några prov som har sin utgångspunkt i kursplanernas exempeluppgifter. Proven kan också finnas i en version för eleven att anteckna vad den behöver öva på.

År 6

År 7

Gamla versioner av lektionsplaneringar

Detta är listan över övningar i aritmetik år 6 och år 7 inna den delades upp på årskurser. --admin 22 februari 2009 kl. 15.41 (UTC)