Checklista med alla delmål i aritmetik i rubriker

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tal och räkning

 • Förstå hur tiosystemet fungerar.
 • Kunna räkna med decimaltal.
 • Kunna avrunda heltal och decimaltal
 • Kunna storleksordna naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform.
 • Ha god taluppfattning (naturliga tal och enkla tal i decimalform).
 • Kunna använda våra vanligaste vikt och volymenheter
 • Kunna göra en överslagsräkning vid uträkningar.
 • Kunna prioriteringsreglerna för de fyra räknesätten.
 • Kunna begreppen:
 • Kunna utföra addition, subtraktion, multiplikation och division med enkla tal utan miniräknare.
 • Kunna lösa räkneuppgifter i en text.
 • Kort division
 • Dividera då täljaren är ett decimaltal
 • Dividera med 10,100 och 1000
 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt bl. a. genom att kunna utföra multiplikationer och divisioner med 1000, 100, 10.
 • Kunna utföra addition, subtraktion och multiplikation med enkla tal i decimalform utan miniräknare.
 • Dividera med tal som slutar på en eller flera nollor
 • Förstå och räkna svårare divisioner då du behöver ta hjälp av extra nollor
 • Dividera då nämnaren är ett tal i decimalform.
 • Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning
 • Multiplikation och division med 10, 100, 1000
 • Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
 • Multiplikation med uppställning
 • Kunna räkna med kort division
 • Överslagsräkning
 • Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.
 • Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.
 • Kunna omvandla stora tal till tiopotensform och grundpotensform och tvärtom.
 • Förstå vad som menas med potensform.
 • Kunna utföra addition, subtraktion med negativa tal.

Mer än G - tal och räkning

 • Kunna utföra, addition, subtraktion, division och multiplikation med negativa tal.
 • Kunna utföra multiplikation och division av tal i potensform.

Bråk

 • Kunna utföra omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform.
 • Kunna storleksordna naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform.
 • Kunna utifrån enkla exempel ange delen av något i bråkform.
 • Kunna förkorta och förlänga bråk.
 • Kunna beräkna storleken utifrån given bråkdel.
 • Kunna utföra omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i blandad form.
 • Kunna utföra addition, subtraktion av bråk med samma nämnare samt multiplikation av bråk med ett heltal.

Procent

 • Förstå procentbegreppet.
 • Kunna utföra omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform till procentform
 • Kunna göra beräkningar med procent.
 • Behärska 100, 50, 25, 20, 10 %
 • Kunna omvandla mellan procentform, decimalform och bråkform.
 • Kunna beräkna hur mycket _____% är av något.
 • Kunna räkna med procent

Mer än godkänt - procent

 • Kunna räkna med upprepad förändring.
 • Kunna beräkna hela mängden med hjälp av procentsats och delmängd.
 • Visa säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt välja och anpassa räknemetoder till den aktuella problemsituationen.
 • Använda sin kunskap i nya sammanhang för att t ex lösa ett problem
 • kunna beräkna delen då procenttalet är givet
 • kunna göra enklare procentberäkningar i huvudet
 • kunna beräkna värdet efter en procentuell förändring
 • kunna beräkna procenttalet då delen och helheten är givna
 • redovisa dina beräkningar på ett sätt som går att följa.
 • kunna räkna med upprepad förändring
 • kunna beräkna hela mängden med hjälp av procentsats och delmängd