Lärare för en dag

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rickard vill ha vår hjälp med att utveckla TIS Stockjholm till en fullständigt fantastisk skola.

Ni får ett konsultuppdrag att undersöka vad som kan förbättras och komma med förslag på hur skolan kan utvecklas så att resultaten förbättras. Det gäller elevernas trivsel, trygghet, studieresultat men även lärarnas välbefinnande och skolans ekonomiska resultat.

Brainstorma förbättringar

Börja med att brainstorma fram tio saker som kan förbättras.

Jobba två och två.

Rapporten bör ha en form som liknar en affärsplan, exempelvis som i mallen från Venture Cup.

Välj tre förbättringar som ni beskriver i detalj

Redogör för varje förbättring utifrån dessa kriterier:

  • Vad kostar det?
  • Tar det tid (utvecklingstid, utökad arbetstid)?
  • Vilken nytta gör det?
  • Vilka positiva effekter leder det till?
  • Finns det några negativa konsekvenser?
Inlämning Lämna in en pdf var på Förmåga F2.

Du beskriver naturligtvis alla förbättringar som du kommit på enligt ovan.

Ekonomin

Antal elever: 270

Skolpeng - 9000kr /Elev /Månad (under terminerna)

Hyra - 120.000 kr /Mån

Skollunch - 45kr/Elev /Dag

Personalkostnad - Lön + Skatt + Sociala avgifter ca 700.000kr /Mån

Hyra datorer 250 000 per kvartal

Städning - Återkommer

SL kort kostar 840/termin/elev.

Ni läser 2500 poäng på tre år. En lärare undervisar cirka 800 poäng per år.

Redovisa

Inlämning Lämna in på Entreprenörskap - F6

F6: Ekonomi.

Lämna in Numbers eller Drive där jag kan se hur ni använder formler.


Studieplaner

Nya kurser

Gå in på Skolverket.se och läs vilka kurser som finns för teknikprogrammet och ge förslag på två kurser som du skulle vilja ha med i din utbildning. Motivera varför du vill ha dessa kurser utifrån personliga intressen, motivation, arbetsmarknad och samhällsnytta.

Förbättrat kursinnehåll

Välj en kurs vi har på skolan och gör en grovplanering över vad kursen ska innehålla för moment.

Glöm inte att kolla vad som står om centralt innehåll på Skolverket eftersom du måste hålla dig inom dessa ramar. Hur du tolkar ramarna är upp till dig men du behöver kunna motivera varför du väljer det innehåll du väljer.

Förändrade undervisningsformer

Välj ett ämne och beskriv hur undervisningen skulle kunna förändras så att fler elever når målen.

Här kan du använda dig av ikt, studiebesök, case, grupparbeten, laborationer, etc

Varierade bedömningsformer

Vilken är den optimala mixen mellan ordinära prov, läxförhör, grupparbeten, muntliga presentationer, film, mm?

Vilka bedömnignsformer skulle vi kunna göra mer av som vi inte använder idag?

Redovisa

Inlämning Lämna in på Entreprenörskap - F3

F3: Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.

Du väljer själv lämplig redovisningsform.


Skolans budget

Vi kommer att få del av autentiska siffror för vår skola.

Lärare för en dag

Efter alla dina utredningar kommer du att få pröva på att vara både rektor och lärare.

Först ska du presentera dina idéer för kollegiet.

Sedan ska du genomföra en lektion.