Klassificering av uppgifter

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

I Mattelyftet har vi läst följande text: Kategorisering av matematikuppgifter.

Här finns en printrar sammanställning som kan användas för klassificering av uppgifter.

Det går ut på att klassificera uppgifterna efter följande egenskaper:

 • Förmågor
 • Redovisningstyp
 • Process
 • Lösningsmetod/grad av öppenhet
 • Redovisningsmetod
 • Digitala verktyg
 • Kvalitativ nivå

Jag klassificerade övningsuppgiften så här:

Övningsuppgift

Skärmavbild 2016-01-29 kl. 11.56.15.png
 • Procedur
 • R2 Enkel redovisning av den matematiska processen
 • L2 Ett korrekt svar, flera lösningsmetoder
 • Rd1 Individuell
 • D1 Matematikinnehållet prövas oberoende av digitala verktyg
 • Ma1c: C

Det går ut på att ...

Att lösa uppgifter i grupp och reflektera över fyra frågor

Uppgift
Lös två uppgifter och svara på frågorna

I moment C ska en grupp elever arbeta med en eller ett par uppgifter, som ni kategoriserat. Börja med att låta eleverna lösa uppgifterna och besvara frågorna. Det kan vara en fördel att ni enas om en eller två uppgifter, även om de anpassas för olika elevgrupper.

Till varje uppgift ska eleverna också besvara följande frågor:

 1. Tror du att du har löst uppgiften korrekt?
 2. Är du nöjd med lösningen? Varför?
 3. Vilka kunskaper och förmågor i matematik fick du möjlighet att visa då du löste uppgiften?
 4. Syftet är att ni utifrån elevernas lösningar och svaren på nedanstående frågor får ett underlag för diskussion om era kategoriseringar. Samla in elevlösningar och elevernas svar för att arbeta vidare med dessa

Lämna in en pdf på Progress, ma3c, Relevans.

Bedömningen sker på Relevansförmågan för det handlar om att förstå varför man lär matematik 8i någon mening i alla fall).


Första uppgiften

En uppgift från Mattelyftet, ursprungligen från ett NP, vilket vi har rätt att publicera.

Andra uppgiften

Skärmavbild 2016-01-28 kl. 16.16.18.png