Entreprenörskap/Din personliga affärsidé

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Mål för undervisningen
 1. Öva din kreativitet.
 2. Börja hitta fram till affärsidéer.


Lateralt tänkande

Lateralt tänkande är ett otraditionellt angreppssätt av en frågeställning, som i vissa fall kan ge oväntade enkla lösningar på svåra problem.

Begreppet myntades av Edward de Bono i hans bok The Use of Lateral Thinking från 1967 och utvecklades vidare i Lateral Thinking från 1970.

Tekniken för lateralt tänkande handlar mycket om att hitta nya infallsvinklar på ett problem. Jämfört med traditionell problemlösning läggs därför mer tid på att fundera på olika sätt att betrakta problemet innan man ger sig in i själva arbetet med att hitta lösningar. Lateralt tänkande är motsatsen till vertikalt tänkande. Poängen med det laterala tänkande är att hitta många lösningar eller synsätt medan det vertikala tänkandets syfte är att finna den bästa lösningen. Förhållandet mellan lateralt och vertikalt tänkande är alltså komplementärt, båda behövs t.ex. i en problemlösningsprocess.

Edward de Bono

de Bono puzzles på SlideShare är en presentation med kluriga gåtor som utmanar utanför boxen-tänk.

Edward de Bono skriver i sin bok How to Have Creative Ideas (2007) sid 26. om en övning där man utgår från en grupp av sex ord.

Uppgiften är att gruppera tre av orden och förklara hur de hänger ihop. Sedan en förklaring till hur de resterande hänger ihop. Ofta finns en uppenbar förklaring men om man tänker ett varv till kan man hitta på nya kombinationer och förklaringar. Det här övar er i att tänka laterald, dvs se flera perspektiv

Slumpgenerator för ord.

Wikipedia skriver om Lateralt_tänkande

Uppgift

Vilket problem ska vi lösa? Välj något stort eller litet. Klimateet eller klassresan.

Ni ska använda de sex ord som vi slumpar fram från en lista med substantiv.

Jobba i grupper om tre. Turas om att föreslå tre ord och förklara hur de hänger ihop.

Anteckna idérna efter hand som de kommer upp. Dela ett Googledokument och turas om att anteckna. Sedan kan ni kopiera in era gemensamma anteckningar i en sida i Obsidian.


Entreprenörers citat

Intro med entreprenörers citat

Titta på filmer om kreativitet

Övning i Canvas...

Utveckla din personliga affärsidé

Generera med jamboard

Metod: Jamboard med notislappar

 1. Slumpa fram sex ord som du gillar för att de är olika.
 2. Slumpgenerator för ord.
 3. Skriv ett ord per lapp.
 4. Blanda runt lapparna.
 5. Kombinera lappar så att du kan bilda grupper av ord. Försök beskriva hur de hänger ihop och vad du helst vill göra. Skriv en mingen där ett par tre oav orden ingår. Meningen kan berätta en historia eller beskriva någonting. Där har du fröet till din affärsidé eller beskriver en ny idé eller produkt.
 6. Kommentera inte andras lappar.
 7. Skriv ner beskrivningen av din idé.

Utgå ifrån dig själv

Personlig idégenerering i fyra steg. Vi går från det fria till det mer begränsdade.

Vad tycker du om att göra?

Det är ett sätt för dig att hitta vad du vill jobba med i det kommande projektet. Det hjälper dig att hitta något som du kan utveckla din kompetens i utanför studierna.

Vad är du bra på?

Skriv ner vad du är bra på

Formulera det som en affärsidé kring det. Det är din första "personliga affärsidé".

Hitta ett probelm som behöver lösas

Till att börja med behöver vi inte ha en lösning på problemet. Det viktiga är att hitta ett problem som behöver en lösning.

Utgå ifrån dig själv. Vad finns det i din vardag som du retar dig på? Tror du det finns många nadra som har samma problem? Beskriv problemet.

Tänk en stund på vad som går att göra

Lägg tankarna på dina tidigare idéer åt sidan. Nu ska vi utgå ifrån vad som är hyggligt enkelt att genomföra under ett år. Meningen är att dessa nya idéer så småningom ska stöta ihop med dina tidigare idéer så att det kanske uppstår en ny idé.

Vilka typer av produkter kan vi arbeta med som vi kan utveckla utan att det krävs kostsamma produktionsmetoder och material?

 • Digitala produkter som spel, hemsidor, appar.
 • Tjänster som inte kräver mycket utbildning, verktyg eller dyra resurser.
 • Tjänster där du har unika kunskaper som inte vanligt folk (vuxna) har.
 • Mycket billiga produkter där man kan jobba med enkel elektronik eller 3D-skrivare.

Skriv en lista på vad ud skulle vilja jobba med och företaga kring.

Sammanfatta din idé i en mening

Jämför idéerna som du genererat. Går det att kombinera? Du kan även skriva upp flera idéer.

Uppgift
Sammanfatta din personliga affärsidé

Skriv en mening som förklarar vad du ska göra.

Spara i en mapp som heter Entreprenörskap. Skriv gärna i Obsidian eller ett program för att skapa tankekartor. Du kommer att använda detta i framtida sammanhang.


Exempel på affärsidé

Problem: Jag sätter in minaa anteckningar i pärmar och har svårt att hitta dem. Vissa saker lägger jag som hemsidor i html men det är krångligt att uppdatera.

Jag tycker om: att skapa lektionsplaneringar

Jag är bra på: digital teknik.

Exempel
Håkans affärsidé

Jag samlar bra undervisningsmaterial i en wiki. Det är organiserat på kurser och lektioner och jag väljer ut det innehålle som fungerar bäst i undervisningen.

Där finns uppgifter, övningar, tester, prov utmaningar och fördjupningsmaterial.

Andra lärare hjälper till att förbättra wikin.


Tio idéer om dagen

En text på Quora - !0 minuters övning om dagen för att vässa hjärnan

Massor v idéer som genererats på samma sätt hittar du på The Arbing.