Enhetscirkeln

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Logoliber.gif
Ma3C: Enhetscirkeln, sidan 16-21
Enhetscirkeln intro
Enhetscirkeln del 2
Enhetscirkeln och ny definition av sinus, cosinus och tangens
Sin-cos-defn-I.png

Dagens lektion handlar om trigonometri och cirklar. genom att titta på enhetscirkeln går vi utanför den rätvinkliga triangeln och kan arbeta med vinklar större än 90°. Genom att enhetscirklen har radien ett blir hypotenusan 1.

Definition
Sinus och kosings i enhetscirkeln
[math]x = \cos t \qquad y = \sin t[/math]


Viktiga samband

Definition
Speglingar i x-axeln och y-axeln
[math]x = \sin \. (180-t) = \sin t[/math]
[math]\cos \. (- t) = \cos t[/math]


Trigonometriska ekvationer

Lösning av trigonomentrtisk ekvation

Trigonometriska ekvationer förklaras i Exempel 2 i boken. Filmen till höger förklarar vad det handlar om.

Det trigonometriska ekvationerna har ofta flera lösningar.

Fördjupning: Här är en lösning till ekvationen sin v = o.5 i Wolfram Alpha. Den visar två lösningar till ekvationen (samt fler om man går ytterligare varv runt enhetscirkeln).

Fördjupning - Enhetscirkeln

Kunskapskontroll Ma3C - Enhetscirkeln

Öva själv

Farm-Fresh brain trainer.png Tänk! Öva matte på Mattecentrums_räknestugor

Khan-logo-vertical-transparent.png
Öva på Khan: Unit circle