Enhetscirkeln

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[redigera]
Enhetscirkeln intro
Enhetscirkeln del 2
Enhetscirkeln och ny definition av sinus, cosinus och tangens
Sin-cos-defn-I.png

Dagens lektion handlar om trigonometri och cirklar. genom att titta på enhetscirkeln går vi utanför den rätvinkliga triangeln och kan arbeta med vinklar större än 90°. Genom att enhetscirklen har radien ett blir hypotenusan 1.

Definition
Sinus och kosings i enhetscirkeln
[math]x = \cos t \qquad y = \sin t[/math]


Viktiga samband

Definition
Speglingar i x-axeln och y-axeln
[math]x = \sin \, (180-t) = \sin t[/math]
[math]\cos \, (- t) = \cos t[/math]