Intro till Global uppvärmning

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Två PPT som intro till Global uppvärmning

Abeille transp.png Åke Dahllöf har skapat och delar

om Global uppvärmning


Abeille transp.png Mattias har skapat och delar

Projektuppgift


Filerna öppnas inte i Safari utan laddas ner på datorn.

Aktivitet

Gapminder - övning

Här på sidan står det precis vad du ska göra denna lektion.

Gapminder är en sajt med massor av statistik. Statistiken kommer från bra källor såsom FN. Hans Rosling är forskare och initiativtagare till Gapminder. Vi kan börja med att titta på en film där du får lära känna Hans Rosling lite närmare. Låt dig inte förledas av att han presenterar sitt budskap på ett lättfattligt sätt. han har massor av vetande bakom sitt budskap. Och han har prisats som en av de bästa talarna på TED.

Se Hans Rosling prata om den magiska tvättmaskinen

Det finns fler filmer med Hans Rosling på youtube eller på Gapminder.


Titta på CO emissions

Uppgifter till Gapminder

Uppgift
CO2 i Gapminder

Nu ska du få öva dig själv. Gör åtminstone den första.

  1. CO2 Den här ska ni göra. Klicka här
  2. Varifrån kommer maten?
  3. Du kan också göra en introduktionsövning, Världens mat, klicka länken bara.Gapminderuppgiften ligger även på Ma1c

Klimatsmart mat

Vad bör man äta om man ska bidra till att stoppa den globala uppvärmningen?

  1. WWF: Hållbar mat för alla
  2. Livsmedelsverket miljosmarta matval - kött
  3. Köttkonsumtionens klimatpåverkan - Drivkrafter och styrmedel
  4. Stockholms läns landsting
  5. Se denna entimmes film med Pär Holmgren som håller föredrag. man kan gärna börja 2.50 in i filmen.
  6. Before the flood fr national Geographic. 1 h 35 min.
  7. https://www.svd.se/experterna-lagg-fokus-har-bidra-till-battre-klimat SvD

Denna uppgift finns med i ma1C på problemlösning med Bordsduken.

TED Talks om global uppvärmning

Uppgift
Välj ett Ted Talk

Jobba i grupp och välj ett av nedanstående TED Talks. Se filmen. Svara på frågornaSe filmen Before the Flood

Vi har försökt att visa den matematiska relevansen genom hela kursen, exempelvis genom Sways. Nu ska du få visa din relevansförmåga genom att göra nedanstående uppgift. Uppgiften handlar om den globala uppvärmningen vilket är ett mycket viktigt problem och således synnerligen relevant. Den matematiska kopplingen är uppenbar om man betänker hur diagrammen som visar hur jordens medeltemperatur ökat i takt med ökad industrialisering. Frågorna du ska besvara efter att ha sett filmen innehåller ingen matematik i sig. Din uppgift är att tänka på den bakomliggande matematiken och få med det i dina svar.

Uppgift
Inlämningsuppgift Relevans

Det här avsnittet inger som en relevansuppgift i slutet av Ma1c.

Before the Flood Full Movie National Geographic med Leonardo di Caprio. Den är 1 h 35 min.

Diskutera i grupper och svara på dessa frågor om Before the Flood efter att du sett filmen. Du skriver och lämnar in en egen pdf.

Filmen var tidigare fri att titta på på men nu tar National Geographic betalt men vi kan fortfarande se den på the Internet Archive.


Bedömning

Kriterier


Klimatuppsatsen

Vid bedömningen söker vi efter en koppling mellan matematik och klimatproblematiken. Det kan vara statistik som underbygger en argumentation, granskning av källors trovärdighet, beräkningar av utsläpp, granskning av formler för koldioxidekvivalenter eller liknade:

För E krävs ett resonemang med klimatanknytning med någon form av matematisk koppling.
För C krävs en väl underbyggd argumentation enligt ovan
För A krävs dessutom en utförlighet, en komplexare frågeställning eller en vetenskapligt korrekt redovisning.


Länkar

Utsläppsrätt
Klimatkalkylatorn
WWF kalkylator - FAQ
Mat-klimat-listan, SLU
Wikipedia Greenhouse effect
Stadsbussar, en kunskapssammanställning om ekobussar

Lär mer

Pär Holmgren

Se denna entimmes film med Pär Holmgren som håller föredrag. man kan gärna börja 2.50 in i filmen.

Filmer om klimatförändringarna

Global Change
TED Talk, James Hnasen 2012.
Uppsalainitiativet med hans Rosling 200 år

Andra projekt

Länkar finns här.