Analytisk geometri

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[redigera]
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Räta linjen

Centralt innehåll:

Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.

Detta avsnitt kommer att behandla avståndsformeln och mittpunktsformeln.


Avståndsformeln och mittpunktsformeln

Avståndsformeln
Definition
Avståndsformeln

Avståndsformeln används för att beräkna avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem. Den bygger på Pythagoras sats.

Avståndet d mellan två punkter i ett koordinatsystem, (x1, y1) och (x2, y2) kan skrivas

[math] d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} [/math]"P1" är punkten 1, "P2" är punkten 2, och "M" visar var exakt var mitten av punkterna P1 och P2 är. Bilden är tagen från Wikipedia.
Definition
Mittpunktsformeln

Mittpunktsformeln är en mattematisk ekvation.

Två punkter P1 och P2 som kan ligga precis var som helst i ett kordinatsystem, med hjälp av mittpunktsformeln bestämma punkten mitt emellan Punkt1 och Punkt2 som har benämningen M.

Punkterna [math](x_1,y_1)[/math] och [math](x_2,y_2)[/math]
har mittpunkten [math](x_M,y_M)= (\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})[/math]

Förklaras i videon

Exempel
Exempel på problem

Du har två punkter (1, -2) och (-3, 5), hitta mittpunkten av de två punkterna med hjälp av mittpunktsformeln.

Lösning

[math] (x_m,y_m) = (\frac{1+(-3)}{2}), \frac{-2+5}{2}) = (-1, \frac{3}{2}) [/math]


Avståndsformeln och mittpunktsformeln

Om du behöver repetera och göra uppgifter så går det bra.

Uppgift
Skriv ett snyggt bevis

LaTeX.

Om ni är fyra i en grupp kan ni skapa beviset för vinkelräta linjer genom att två visat från vänster till höger och de andra två från höger till vänster. Lämplig uppdelning inom ett par är att en gör en GeoGebra och den andre skriver beviset i [math] LaTeX [/math]


Uppgift
Extra uppgift Pi-dagen


Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Mittpunktsformeln_i_Python


En nyttig programmeringsövning där du lär dig både mittpunktsformeln och avståndsformeln.

Mittpunktsformeln