Mittpunktsformeln i Python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Programmeringsuppgift

Python-hjälp och Fler uppgifter

Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska använda program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Mittpunktsformeln

Uppgift
Mittpunktsformeln
  1. Kör programmet och testa med att ange några olika värden.
  2. Jämför med punkter i GeoGebra. (använd mittpunktskommandot)
  3. Gör om det till ett program för avståndsformeln (beräknar avståndet mellan två punkter).

Python-koden

print('\nCalculate the midpoint of a line :')

x1 = float(input('The value of x (the first endpoint) '))
y1 = float(input('The value of y (the first endpoint) '))

x2 = float(input('The value of x (the second endpoint) '))
y2 = float(input('The value of y (the second endpoint) '))

x_m_point = (x1 + x2)/2
y_m_point = (y1 + y2)/2
print();
print("The midpoint of line is :")
print( "The midpoint's x value is: ",x_m_point)
print( "The midpoint's y value is: ",y_m_point)
print();

Uppgiften är inspirerad av w3resource

Se diskussionssidan för fler kodexempel.