Y = a sin x + b cos x

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till söky = a sin x + b cos x

Teori

Definition
[math] y = a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot sin (\theta + \psi )[/math]
där [math] tan \: \psi = \frac{b}{a} [/math]


Flippad film

Flippa = Se denna till nästa lektion!

Funktionen y = a sin x + b cos x av Daniel Barker