Uttryck volym

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Programmeringsuppgift

Python-hjälp och Fler uppgifter

Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska köra ditt första program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Låt datorn göra jobbet om du inte klarar algebran

Uppgift
Hitta sidlängden genom prövning

Testa programmet som prövar vilka sidlängder som ger rätt volym till uppgiften med rätblocket


Koden

# Testa vilken sidlängd som ger volymen 13182 m3 i Algebraiska uttryck Ma1c

iterationer = int(input("Hur många heltal vill du prova med? "))

# ett program för den som kan sätta upp ettuttryck för volymen men inte kan lösa ut x genom att ta tredjeroten ur.
for x in range(iterationer):
    volymen = 6*x**3
    if (volymen <= 13182):
        print("x = ", x," m ", "Volymen = ", volymen," m^3 " )


Uppgiften är skapad av Håkan.