Universum Fy2

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Intro

Professor Brian Cox Lecture on the universe.

Vi ser filmen tillsammans som introduktion. Vi antecknar frågor som uppkommer under filmen så vi kan göra en lista på vad vi vill veta mer om i det här avsnittet.

Parallaxmetoden för att mäta avstånd i rymden

Stellar parallax motion
Avståndet till båten kan beräknas med hjälp av cosinussatsen och sinussatsen.

Triangulering känner vi till från konstruerade matteproblem.

Om vi utnyttjar att jorden befinner sig på två ställen vid två tidpunkter kan vi triangulära fram avståndet till en avlägsen stjärna. Det kallas parallaxmetoden. Eller läs vad Wikipedia skriver om Parallax.

Parallax inom hockeyn

Jag vet inte hur intresserade ni är av hockey, men just nu diskuteras parallax väldigt mycket.

Eftersom färgen för mållinjen befinner sig någon cm under isen skapas illusionen att pucken är i mål trots att den inte är det. Borde gå att formulera ett roligt problem där man ska undersöka om det är mål givet att man får en bild som visar att det är mål men ger informationen om det vertikala avståndet mellan linjen och pucken

Demofilm

Hur räknar man egentligen med parallaxmetoden?

Distances: Crash Course Astronomy #25
Fysik 2 Avståndsmätning i rymden, av Tomas Rönnåbakk Sverin

Se NRCFs frågelåda.

Big bang och vad vi kan veta om universums bildande


The Beginning of Everything -- The Big Bang, Kurz Gesagt - In a Nutshell

Presentationer

The Big Bang Theory - PPT
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory - 2 - Läs själv!

Läsvärt om tro och vetande

Experimentellt stöd för Big bang-teorin

Det finns flera stöd för Big Bang-modellen:

  1. Hubbbleexpansionen
  2. Bakgrundsstrålningen
  3. Proportionerna av lätta grundämnen i universum
Science, Religion, and the Big Bang

Examination i seminarieform

Läs avsnitten på gleerups ovan samt texterna ovan som förberedelse.

Uppgift
Seminarium Big bang

Förbered dig inför ett seminarium där vi kommer att diskutera universums uppkomst.

Förmågor:

1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Bedömningskriterier:

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.


Användbara seminariefrågor - Big Bang

Hubbles lag

Stjärnor avlägsnar sig från varandra med en hastighet som är proportionell mot avståndet dem emellan.

Enligt Big Bang-modellen uppstod universum för 14 miljarder år sedan ur ett tillstånd av oerhört hög densitet och temperatur. Det har expanderat sedan dess.

Wikipedia: Big_Bang
Wikipedia skriver om Hubbles_lag
Wikipedia skriver om Kosmisk_bakgrundsstrålning
Wikipedia skriver om Rödförskjutning

Rödförskjutningen

Bakgrundsstrålningen

Picture of the Big Bang (a.k.a. Oldest Light in the Universe), MinutePhysics

Bakgrundsstrålningen är värmestrålning från ett tidigt universum.

Universums expansion tycks accelera. Det kan finnas dold energi mellan galaxerna.

Tänk! Vad består energin av?


Wikipedia skriver om Kosmisk_bakgrundsstrålning

Fördelningen av lätta grundämnen

Proportionerna av lätta grundämnen i universum gerstöd för Big bang-teorin.

Det tredje klassiska stödet för Big Bang är de relativa förekomsterna av lätta grundämnen i universum. I det mycket tidiga och mycket varma universum kunde väteatomers kärnor slås samman till heliumkärnor och i någon mån litiumkärnor, men de processerna avstannade när universum svalnat. Teorin för Big Bang nukleosyntes förutspår att vanlig materia skulle till 77 % vara väte och till ungefär 23 % helium, med spår av litium (övriga tyngre grundämnen har tillkommit senare, inuti stjärnor). Detta stämmer väl med observationer.