Trigonometriska grunder

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[redigera]

Innehåll

Enhetscirkeln och trigonometriska samband.

Phlippat

Trigonometriska ekvationer i GGB

  • Rita en enhetscirkel
  • rita sträckan (0,0) till (1,0)
  • skapa en glidare v som går från noll till 90
  • Rita in vinkeln v och dra en sträcka från origo till enhetscirkeln
  • upprepa för vinkeln (180-v)
  • upprepa för vinkeln -v


Kontrollfrågor - Trigonometriska samband

TE12C:s förslag på kontrollfrågor (de kan behöva modifieras litet:

  • Förklara cos 90 mha enhetscirkeln.
  • Bestäm cos 720 mha enhetscirkeln och förklara vilket trig samband du använder.
  • Varför måste n vara ett heltal i sambandet tex cosv = cos (v + n 360)?
  • Om sin v = sin (v + n 360) för alla heltal n och på samma sätt för cosinus säger man att de har perioden 360 grader. Skriv ett liknade samband för tangens.