Trigonometri i Python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Programmeringsuppgift

Python-hjälp - Fler exempel

Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska köra ett enkelt program för att utföra matematiska beräkningar.

Du kan kopiera delar av koden och göra förbättringar.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Definition
Radianer

En vinkels mått i radianer är definierad som den sträcka utmed enhetscirkelns rand som spänns upp av vinkeln. Då enhetscirkeln har radien 1 blir dess omkrets 2π. Ett varv, 360 grader, motsvarar alltså 2π rad. Annorlunda uttryckt, 1 rad ≈ 57,296 grader.

Wikipedia skriver om Radian


Använd de trigonometriska funktionerna

Det här kodexemplet passar till avsnittet om Geometri på Ma1c.

Koden

import math 

# Här frågar vi efter en vinkel i grader
vinkel = int(input("Ange ett tal "))

# Vi konvereterar från grader till radianer
x = math.radians(vinkel)

# Skriv ut vad sinus för vinkeln är. Vinkeln anges i radianer
print("Sinus ", vinkel, "är ",math.sin(x))

Mer info

Dokumentation math

Uppgift

Uppgift
Testa fler trigonometriska funktioner
  1. Testa att beräkna cosinus och tangens med ditt program
  2. Undersök (fundera) om det finns några vinklar som inte fungerar. Åtgärda det problemet på lämpligt sätt i ditt program.