Triangulering och skala för att mäta skolans bredd

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bild skolan3.JPG

Uppgiften

Tänk dig att du befinner dig på ena sidan av en flod och att du ska ta reda på ett avstånd på andra sidan utan att åka dit och mäta. Till din hjälp har du ett måttband för att mät avstånd på din sida av floden. Dessutom kan du mäta vinklar...

Vi kommer att testa detta på fotbollsplanen Er uppgift är att mäta avståndet mella gamla idrottshallen och matsalen.

Material

 • Stor träpassare för att markera riktningar och mäta vinklar.
 • Stor gradskiva.

Utförande

 1. Rita en enkel karta över fotbollsplanen och skolan.
 2. Gör en baslinje efter kanten av fotbollplanen.
 3. Markera två mätpunkter på baslinjen. De ska vara på stort avstånd från varandra varandra.
 4. Mät avståndet mellan mätpunkterna.
 5. Sikta mot idrottshallen (eller matsalen) och ställ in passaren så att den har ett ben på baslinjen och ett ben som pekar mot idrottshallen .
 6. Mät vinkeln på passaren (till idrottshall respektive matsal) från den första mätpunkten.
 7. Upprepa detta på den andra mätpunkten.
 8. Rita in dina vinklar på ritningen.
 9. Verifiera att du har bra mätvärden.
 10. Gå tillbaks till klassrummet när alla är klara.
 11. Rita baslinjen i skala 1:100 på ett ritpapper i klassrummet.
 12. Dra ett streck för varje vinkel och frånn varje mätpunkt.
 13. Om du gjort rätt får du två skärningspunkter mellan strecken. De visar var idrottshallen och matsalen ligger i din förminskning av verkligheten. Mät avståndet mellan skärninspunkterna.
 14. Ditt mätvärde kan omvandlas till avståndet i meter mella nmatsalen och idrottssalen.

Redovisning

Ni behöver inte göra en labbrapport på detta. Men du ska lämna in renskrivna och snygga beräkningar, skisser och ditt resultat.