Transversalsatsen i Python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Programmeringsuppgift

Python-hjälp - Fler exempel

Mål för undervisningen Kom igång med programmering och repetera trianglars egenskaper.

Målet är att du ska köra ett enkelt program för att beräkna längden av en sträcka genom att använda transversalsatsen. Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.

Du kommer att öva formelomvandling.
Du lär dig transversalsatsen utantill.


Förstå beräkningarna i ett program som använder transversalsatsen

Det här kodexemplet passar till avsnittet om geometri på Ma2c.

Uppgift

Bilden vissar en triangel med transversal och sträckorna a,b,c,d.

Uppgift
Förstå programmet
 1. Använd punkt som decimaltalsavgränsare när du matar in värden till programmet.
 2. Ändra figuren i GeoGebran så du kan läsa av sträckorna längder och testa om programmet räknar rätt.
 3. Vilken funktion har villkorssatserna i programmet?
 4. Vilka formler används?
 5. Härled formlerna själv.
 6. Vad händer om man matar in två obekanta sträckor?Koden

print("Skriv in de tre längderna på triangelsns sidor (a, b, c och d) som du känner till: ")
print("men ange (a, b, c eller d) på den plats där du inte vet sträckan (det du ska ta reda på: ")
a = input("a: ")
b = input("b: ")
c = input("c: ")
d = input("d: ")

if a == "a":
  print("a = ", float(b)*float(c)/float(d))
elif b == "b":
  print("b = ", float(a)*float(d)/float(c))
elif c == "c":
  print("c = ", float(d)*float(a)/float(b))
else:
  print("d = ", float(c)*float(b)/float(a))

Credit

Håkan Elderstig, lärare vid SSIS, har hittat på uppgiften och kodat.