Teknisk Beskrivning - Riaz

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Teknisk beskrivning av “Genteknik, GMO” och dess innovationer

Inom ämnet genetik tar man till exempel reda på hur gener, DNA och kromosomer ser ut, hur gener och egenskaper ärvs och hur dem påverkas av miljön. I gentekniken använder man kunskapen från genetiken för att påverka och ändra i gener och DNA. Oftast tänker man på genmodifierade organismer (GMO) tillsammans med gentekniken. GMO är en förkortning av genetiskt modifierad organism. Man kan modifiera t.ex djur. När forskare har identifierat en tidigare okänd gen och vill veta mer om genens funktion så kan de använda genetiskt modifierade djur för att studera vad som händer när till exempel genen saknas eller när en gen sätts in. Gentekniken används också för att förstå genetiken. En metod som är en del av gentekniken är PCR. PCR är en förkortning för Polymeras kedjereaktion. Den här metoden går ut på att öka mängden av det DNA man har genom kopior. Tack vare kopieringen kan metoden användas för att spåra mängder av smittämne i ett prov.