Summan av två tärningar

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Python-hjälp och Fler uppgifter

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska köra ditt första program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Kast med två tärningar

Uppgift
Hur fördelar sig summan av två tärningar?

Följande program slumpar fram kast med två tärningar. Detta upprepas så många gånger som du anger och frekvensen av varje utfall (tärningssumma) anges i utskriften.

 1. Kör programmet så att du får en frekvenstabell
 2. Skriv in dina data i lämpligt kalkylprogram och rita ett stapeldiagram
 3. Rita in en normalfördelningskurva
 4. Ser dina data ut att vara normalfördelade?
 5. Vad är medelvärdet och standardavvikelsen?


Koden

import random

num = int(input('How many rolls do you want to simulate? '))

rolls = {}
for k in range(2, 13):
    rolls[k] = 0


for k in range(num):
    first = random.randint(1, 6)
    second = random.randint(1, 6)
    rolls[first+second]+=1

for k in rolls:
    print('%d , %d ' %(k, rolls[k] ))

En kod som även printar procentandelar finns på diskussionssidan.

Tack!

Uppgiften är skapad av Håkan Elderstig med kod från Stack overflow.