Statistik i python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Python-hjälp - Fler exempel

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska köra ett enkelt program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Definition
Skillnaden mellan varians och standardavvikelse

Kvadratroten ur variansen (σ) kallas sannolikhetsfördelningens standardavvikelse. Även standardavvikelsen är ett exempel på spridningsmått för en sannolikhetsfördelning.


Undersök hur Python hanterar ststistik

Det här kodexemplet passar till avsnittet om statistik på Ma2c.

Koden

import statistics

print(statistics.mean([1,2,4])) # 2.3333333333333335
print(statistics.median([1, 2, 3, 100])) # 2.5
print(statistics.mode([1, 1, 2, 3])) # 1
print(statistics.pstdev([1, 1, 2, 3])) # 0.82915...; population standard deviation
print(statistics.pvariance([1, 1, 2, 3])) # 0.6875; population variance

Credit

WikiBooks

Uppgift

Uppgift
Skillnaden mellan varians och standardavvikelse

Läs på om varians.

skriv in en egen formel för standardavvikelsen och jämför resultatet med Pythonfunktionen