Statistik

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Överblick och sammanhang

Mattesidorna är till stor del uppbyggda av mallat material. Det beror på att matten repeteras år efter år så att samma material förekommer flera gånger.

Den här sidan är en sammanställning av material från flera olika sidor. För det mesta har jag planerat matten för ett avsnitt en årskurs, exempelvis algebra år 6. Senare har jag lagt ihop alla algebrasidor till en. Eftersom man kan vilja jobba med både en hel sida med alla information i logisk följd och med en delmängd anpassade för en årskurs kommer informationen att finnas på två eller flera ställen. För att undvika dubbelarbete har jag brutit ned materialet i mindre bitar och lagt dem i mallar. Då kan man bygga flera varianter baserat på samma mallar. När man ändrar i en mall syns ändringarna i alla sidor som använder mallen.

Det finns material som inte passar i mallar, som inte behöver användas fler gånger eller som hör enbart till en viss planering. Detta material finns på egna sidor. Sådana sidor finner du nedan:

Lärarhandledning Statistik

Introduktion - Statistik

När det gäller diagram kan vi börja med en enkel uppgift att rita diagram för hand.

En powerpoint som förklarar viktiga begrepp till tabeller och diagram.

Statistik i klassen är en uppgift där eleverna matar in data om sig själva. Det blir en stor tabell och uppgiften är att skapa ett spännande diagram av datan. Så här kan det se ut i en fiktiv klass.

Exempel på prov

Diagram i tidningen.

Gå gärna igenom webbmatte om statistik.

Övningsuppgifter innan provet i statistik.

En sträva från NCM handlar om medelvärdet i en familj. Lärarhandledning till Svensson-familjen här.

En annan NCM-uppgift handlar om Venn-diagram.

Gör diagram i Google Dokument. Se ett exempel på diagram i Google. Det är en lämplig fördjupningsuppgift att testa hur Google dokument fungerar. Sedan kan du pröva att göra om några av de diagram vi gjort tidigare på Google.

Den elev som kommit långt kan testa sina färdigheter på några statistikuppgifter från det nationella provet åk 9, 2008.

Fusklappen - en användbar övning.

Hur provet i statistik går till. Ett strävansmål i matematik berättar att du ska utveckla din förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. Det är skälet till att vi jobbar i datorn och även gör provet i datorn.

Lektion 1 - Kursplan o intro

Galenskaparna - Stapeldiagram (Grisen i Säcken 1993

Lektion 2 - Tabeller

Uppgift. Räkna uppgifterna på sidorna 140 - 143 på egen hand.

Överkurs: Sedan fortsätter du med röd kurs sidorna 160 - 165.

Film: Att läsa av tabeller

Lektion 3a - Att läsa av diagram

Film: Att läsa av diagram.

Om linje- och stapeldiagram

Uppgift: Lös uppgifterna i boken för hand, sidan 144-145.

Datoruppgift om att läsa av diagram

Dessa uppgifter ligger färdiga i Open Office. Klicka på länkarna.

Lektion 3b - Att rita diagram för hand

Skillnaden mellan stapeldiagram och stolpdiagram

Genomgång

Hur ritar man?

Olika diagramtyper enligt Martin

Presentation: Se gärna en powerpoint som förklarar viktiga begrepp till tabeller och diagram. Vi såg den i sexan.

Uppgift: Lös uppgifterna i boken för hand, sidan 146-147.

Lektion 4 - Att rita diagram i datorn

Exempel på diagram med ett vertikalt streck.

Mål

Vi ska bli medvetna om hur Open Office sätter etiketter med automatik och hur vi kan påverka detta genom att kryssa för olika alternativ

Det handlar om vad som finns i första kolumnen.

 • Ord blir etiketter på rätt sätt med automatik.
 • Siffror kan hanteras som en extra uppsättning staplar i diagrammet men vi kan också kryssa för att de ska vara etiketer.
 • Siffrorna kan hanteras som tal om vi väljer xy-scatter. Då blir det ett mer vetenskpligt användbart diagram.

Inledande uppgift:

Vi börjar direkt med att du får bekanta dig med att göra stapeldiagram i Open Office.

Börja med att göra dessa två övningar som ligger färdiga i Open Office:

Genomgång:

I föregående uppgifter satte Open Office etiketter på x-axeln med automatik. programmet förstod att gröt och fil, mm skulle vara etiketter på x-axeln. Men om man har talpar med enbart siffror blir det svårare.

Hur ritar man diagram med siffror på båda axlarna i datorn. Ofta blir det fel, det blir två uppsättningar staplar istället för en.

Tänk att vi har en nolla, tre ettor, osv

Så här: 0 1, 1 3, 2 1, 5 2

Överkurs. Vad händer meddiagrammet ovasn om man väljer att ta bort att kolumn ett är etiketter. Och man väljer xy-scatter. Då flyttar fgemmanut till höger och det tolkas som att femman är en siffra.

Uppgifter:

Fortsätt med att blogga dina svar på dessa frågor. Klipp in diagrammen i din blogg.

 1. Gör ett diagram med talparen 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 ...
 2. Gör ett diagram med talparen 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 ...
 3. Gör ett diagram med talparen 1.3 2.4, 3.3 1.8, 4.3 2.7,
 4. Överkurs. Gör talpar av ett tal och kvadraten på talet. Tips! Kvadraten på talet betyder att du tar talet gånger sig självt. Exempelvis 2 4, 3 9.
 5. Överkurs. Gör ett diagram med en kurva som är ett vertikalt streck. vilka talpar ska du välja? här bör du använda inställningen xy-scatter och inte kryssa i att första kolumnen är etiketter.

Lektion 5 - Median och medelvärde

Att fundera på:
Fundera mera:

Tipsa om Kluringläxan.

Att fundera på: Gunnar hade räknat ut medelvärdet på sju positiva tal. Medelvärdet var tre. Vilka tal skulle det ha kunnat vara? Hitta på sju tal som ger medelvärdet tre.

Fundera mera: Medelvärdet av sju olika positiva heltal är fyra. Vilka är talen?

Genomgång:

medelväre enligt Martin

Läs mer: Webbmatte

Uppgift:

 • Grön kurs: Sidorna 148-150 i boken.
 • Röd kurs: Sidorna 166-167

Kluring: Medelvärdet på tio tal är 13. Nio av talen ser du nedan. Vilket var det tionde talet?

20 3 1 11 26 15 13 12 8

Ännu osorterade Bondestamfilmer:

http://www.youtube.com/watch?v=u1pJjw4uOzo

http://www.youtube.com/watch?v=8b3dSr1er2s

Lägesmått

Jättemycket överkurs: Lägesmått, median, medlevärde, typvärde

http://www.youtube.com/watch?v=1sG1WD7VUHs

Lektion 6 - Gör en egen undersökning och presentatera resultatet

Uppgift: Idag ska du göra en egen undersökning.

Ställ frågor om något som passar att publicer i ett diagram. Ställ gärna dina frågor på facebook så slipper du springa runt.

Presentera i ett diagram.

Blogga om detta.

Ämnesförslag till egen undersökning i statistik

Redovisning: Vi redovisar detta när det är 20 minuter kvar av lektionen.

Tips: Börja tidigt medd ditt diagram så att du får till dina inställningar. Du kan till exempel lägga in tre värden. För sedan kan du skriva till fler värden och göra så att de också kommer in i ditt diagram.

Lektion 7 - Repetition

Uppgift: Jag delar ut papperskopior med repetitionsuppgifter som du får börja jobba med.

Lösningar: Efter en lagom lång betänketid löser jag en uppgift i taget på tavlan. Flipcahrt med repetitionsuppgifterna i statistik år 7

Jag publicerar bilden här på denna sida. Dessa repetitionsuppgifter är som ett prov i miniatyr. De är väldigt bra träning inför provet.

Lektion 8 - Rita fler diagram i datorn

Påminnelse: Den alternativa läxan till vecka 13. I stället för läxa 19 kan du göra Kluring läxa: Tristan och Isolde.

läs uppgiften nedan. när du har gjort det kan du komma fram och hämta ditt papper med mätvärden.

Uppgifter: Biologitabellerna

Kommer du ihåg att vi mätte våra kroppsdelar. idag ska du få göra om dessa mätningar för att vi ska se om du har växt. jag har dina anteckningar från biologilektionen då du mätte.

Plocka fram tabellerna/rapporterna från biologin, kroppen där eleverna mätte sin längd osv. Dessa mätningar kan vi göra om och jämföra nu. Du ska skriva in alla resultat, från förra gången ochfrån nu. Skriv en tabell i Open Office Kalkylark.

Sedan prövar du att rita diagram över dina värden.

Lektion 9 - Repetera genom att skriva på klasswikin

uppgift: Skriva en förklaring och rita en bild till ett begrepp inom statistiken. Publicera det på klasswikin.

Jobba i lagom stora grupper. Se till att prata igenom vad ni behöver göra och dela upp arbetet mellan er så att ni hinner så mycket som möjligt.

Begrepp.

 • Tabellens delar
 • Stapeldiagram. Utseende, användningsområde, för- och nackdelar.
 • Stolpdiagram. Utseende, användningsområde, för- och nackdelar.
 • Cirkeldiagram. Utseende, användningsområde, för- och nackdelar.
 • linjediagram. Utseende, användningsområde, för- och nackdelar.
 • Medelvärde
 • Medianvärde

Repetera hemma inför provet

 • Se till att du förstår alla repetitionsuppgifterna.
 • Titta igenom rutorna med förklaringar i boken.
 • Jobba igenom svårare rödkursuppgifter om du har höga ambitioner. Tänk särskilt på att räkna några uppgifter med histogram på sidorna 162-165.
 • Titta igenom alla filmer och bilder på denna sida.

Förberedelse: Se till att du har penna och sudd och kommer i tid till provet. Tag me en laddad dator eller anna miniräknare. telefoner får ej användas på provet.

Repetera mer hemma: Gör ett gammalt Statistikprov år7, ver 1 i datorn och när du är klar tittar du i facit/ bedömningsmall i form av exempelfil.

lektion x - Diagram på nätet - presentera ett diagram

Här är uppgiften att du ska ta ett diagram och sätta dig in i vad det betyder. Sedan ska du kunna presentera detta för klassen.

Lektion y Google docs

Exempelbild på Google Forms
Exempelbild på Google Forms

Datorövning:

Rita diagram i Google docs.

Datorövning 2 . Google forms

Google Forms kan du använda för att göra en undersökning. Du hittar på frågor och mejlar ut till desom ska vara med i undersökningen. Alla kan se resultatet presenterat i tårt- och stapeldiagram.


Tabeller och diagram

När det gäller diagram kan vi börja med en enkel uppgift att rita diagram för hnad.

Hemuppgift: planering tabeller och diagram år 6/7

En powerpoint som förklarar viktiga begrepp till tabeller och diagram.

Statistik i klassen är en uppgift där eleverna matar in data om sig själva. Det blir en stor tabell och uppgiften är att skapa ett spännande diagram av datan. Så här kan det se ut i en fiktiv klass.

Exempel på prov

Diagram i tidningen.

Gå gärna igenom webbmatte om statistik.

Övningsuppgifter innan provet i statistik.

En sträva från NCM handlar om medelvärdet i en familj. Lärarhandledning till Svensson-familjen här.

En annan NCM-uppgift handlar om Venn-diagram.

Gör diagram i Google Dokument. Se ett exempel på diagram i Google. Det är en lämplig fördjupningsuppgift att testa hur Google dokument fungerar. Sedan kan du pröva att göra om några av de diagram vi gjort tidigare på Google.

Den elev som kommit långt kan testa sina färdigheter på några statistikuppgifter från det nationella provet åk 9, 2008.

Fusklappen - en användbar övning.

Hur provet i statistik går till. Ett strävansmål i matematik berättar att du ska utveckla din förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. Det är skälet till att vi jobbar i datorn och även gör provet i datorn.

Övningar i Excel

Mycket kunskap om att göra diagram i Excel finns i en diagramskola på SCB. Läs den om du orkar.

Egna undersökningar

Gruppuppgifter till egna undersökningar: