Spel, risk- och säkerhetsbedömningar

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[redigera]
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Spelbedömningar och riskbedömningar

Du lär dig hur man gör spelbedömningar och riskbedömningar


Riskanalys

Definition
Riskanalys

Begreppet risk kan ses som en funktion av:

  1. sannolikheten för att en viss händelse inträffar och
  2. konsekvensen av att denna händelse inträffar.

En sammanvägning av konsekvens och sannolikhet är alltså en vanligt förekommande beskrivning, men det finns dock i dagsläget ingen allmänt accepterad definition av risk.


[redigera]

Exempel på spelbedömningar

Monty Hall

Monty Hall-simulering

Det finns fler aktiviteter på diskussionssidan.

[redigera]

Riskbedömningar och jämförelser av risker baserat på verkliga värden förekommer i samhällsdebatten. Vad är exempelvis farligast, kärnkraft eller kolkraft? Det beror naturligtvis på vad man menar med farligt och hur man mäter det. Människor dör hela tiden på grund av sjukdomar som beror på kolkraftens utsläpp. Dödsfallen från kärnkraften härrör sig till de relativt ovanliga olyckerna men dessa olycker har desto allvarligare konsekvenser.

Titta på diagrammet på sid 13 i rapporten från IAEA.

Hur trovärdig är källan IAEA?
Hur stror du dödsfallen från vindkraften uppstår?
[redigera]
Sway logo.svg
Swayen till detta avsnitt: Spel, risk- och säkerhetsbedömningar


20px-Tango style Wikipedia Icon.svg.png
Wikipedia Risk


Matteboken.png
Läs om Blott en länk till Sannolikhet


Exit ticket