Se om ditt hem

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Miljöteknik och ekonomi i hemmet

Mat, resor, konsumtion och boende är viktiga bidrag till vårt koldioxidutslpp. Boendet förbrukar energi när vi värmer upp huset eller lägenheten vi bor i. Seg ett är att välja uppvärmning som kommer från gröna energikällor exempelvis el från vindkraft. Om du bor i ett hus där du kan påverka hur uppvärmningen går till finns det mer att göra. Luftvärmepumpar och solceller är två tekniker som ger besparingar och kan vara både lönsamma och bra för miljön.

Luftvärmepumpar

 1. installationskostnad
 2. ROT-avdrag
 3. Drifteffekt
 4. Genererad effekt
 5. Verkningsgrad
 6. Hur påverkas värmepumpens bidrag till uppvärmningskostnaden av yttertemperaturen?
 7. Break even

Solceller

Elbolagen har solcellsguider där man anger var man bor och markerar sitt tak på ett flygfoto.

EON - Solcellskalkylen
Fortum - Solkalkylator

Här görs en del intressanta beräkningar:

 1. Takets area beräknas
 2. Takets lutning anges. Beroende på solens infallsvinkel (beroende på tiden på dagen och årstiden) beräknas en effektiv area?
 3. Antal solcellsmoduler
 4. Installationskostnad
 5. ROT-avdrag
 6. Panelernas effekt minskar med cirka 0.3 % per år. Titta på funktionen.
 7. Elen bidrar till att minska uppvärmningskostnade. Överskottet säljs till elbolaget.
 8. Solcellen beräknas hålla i minst 30 år. Beräkna intjänat belopp från solcellens elproduktion i 30 år
 9. Beräkna avskrivningskostnad eller lånekalkyl för solcellens installation med en rimlig räntesats (2 %).
 10. Beräna break even, dvs hur många år det tar innan solcellen betalt sig själv.