Nobelpris i Fysik

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2014

IVA om blå lysdioder

AAPT

2012

Wineland och Haroche

Föreläsning om Fysikpriset

Nobelpriset 2012 from Håkan Elderstig

Syfte med övningen nedan

Syftet med övningen är dels att visa att man behöver kunna mycket för att kunna lära mer om man helt enkelt söker på wikipedia eller googlar. En fråga leder till nya frågor som leder till fler frågor. Därför är det nödvändigt för varje bildningslysten människa att ha ett visst mått av baskunskaper.

Syftet är också att öva på att finna svar och mening i svåra texter, att sovra och att välja lämpliga källor. Källkritik innebär inte bara att undvika vilseledande eller felaktiga källor utan att (tillfälligtsvis9 välja bort de källor som är för avancerade.

Syftet är även att vi ska återkomma till denna övning i slutet av kursen för att se om vi har bättre kunskaper och därmed är bättre rustade att bena ut begreppen. Därigenom synliggörs vårt lärande.

Övning

  • Läs artikeln i SvD och markera svåra ord
  • ta reda på vad orden (begreppen) betyder
  • Redovisa för varandra två och två

Orden

här kommer utkast till förklaringar som gjordes av eleverna under en lektion. Det visade sig vara mycket svårt att hitta begripliga förklaringar på nätet och det var ännu svårare att skriva egna. Jag planerar att återkomma till den här sidan när vi kommer till der här områdena i slutet av kursen.

Superposition

Kortfattat är superposition ett viktigt begrepp inom kvantmekaniken. Ett kvantsystem kan vara en elektron eller foton som befinner sig i flera tillstånd samtidigt. Det betyder att exempelvis elektronen samtidigt existerarar i alla sina teoretiskt möjliga tillstånd. Men om man mäter eller observerar elektronen så får man ett resultat som ger ett av tillstånden, se Wikipedia:Quantum_superposition

En populär beskrivning av detta är Wikipedia skriver om Schrödingers katt.

När en jon är i en super position är den i två lägen samtidigt. Man sätter jonen i det läget genom att sicka laser pulser i en speciell tajming. Om man sätter ljud vågor i super positioner adderar man vågorna med varandra och bildare en större eller mindre våg, man kan också förstöra en våg om de tar ut varandra.

Kvantfenomen

nödvändig för att beskriva system hos atomer, metaller, molekyler och subatomära system. Subatomär fysik beskriver atomers beståndsdelar och andra partiklar mindre än atomer

Wikipedia:Quantum_state

Laserpuls

Ljus är fotoner, fotoner skapas genom att elektroner hoppar mellan K och L skalen (upp och ner)

Ljus är fotoner som rör sig i en våglängd.

Det kan endast kallas för laser om ljuset har en konstant frekvens, frekvens är avståndet mellan topparna i vågen.

Vanligt ljus som kommer från lampor är väldigt svårt att fokusera på en punkt för att fotonerna har olika avstånd mellan topparna, till skillnad från laser som har samma våglängd och därför kan fokuseras på en punkt.

En laserpuls är laserljus i ett kort intervall. /Oscar och David.

Rydbergatom

Artikel i DN, Fysik, den 10/12 2012

Rydbergatom (efter fysikern Janne Rydberg) är en atom där en elektron eller flera elektroner inte håller sig i sina respektive skal. Elektronerna excisteras till banor långt ut från atomkärnan, nära jonisationsenergin. Detta kan leda till att atomen får en stor radie som kan vara upp till tusen gånger större än en neutral atom. En Rydbergatom påverkas även starkt av elektriska och magnetiska fält. En Rydbergatom kommer till via energi. Rydbergatomer studeras inom bl.a. plasmafysik och astrofysik samt inom atomär grundforskning. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Rydberg_atom_animation.gif

Här kan ni se ett exempel på en Rydbergatom.

/Ludwig

Rydbergatomer har ett stort antal protoner (och neutroner och elektroner). /Oskar W.

Mikrovågsfoton

en grej som ut ger ljus och energi!!

Fawad skrev: Mikrovågsfoton är ett trivialnamn för elektromagnetisk strålning inom de högre radiofrekvensbanden. Den har alltså kortare våglängd än radiovågor och längre än ljus.

Wikipedia skriver om Spektrum

Mikrovåg
Foton

Foton är en partikel som genereras när en elektron i en atom byter tillstånd till en lägre energinivå skapas en foton med samma energimängd som frigjorts, ett så kallat ljuskvantum. Fotoners massa, storlek och läge kan defineras på ett bra sätt Fotoner har energi frekvens och en rörelsemängd. Fotoner färdas i vågor som kan överlappa varandra.

Kvantsystem

Jag fick ord kvantsystem, men du sa att jag ska ta kvantmekanik. Kvantmekanik beskriver materiens och energis beteende i mikrokosmos. Mikrokosmos är mindre än makrokosmos, mikrokosmos är på atom nivå. Man kan jämföra kvantmekanik med vanlig mekanik och då hittar man några skillnaden. Man kan aldrig veta vad man får för resultat, det går inte räkna ut, man kan bara gissa ungefär. En till del av kvantmekanik är att om man försöker att mäta något i ett kvantsystem man kommer att påverka den vilket gör att mättningen blir oanvändbar. Allt detta är Heisenbergs osäkerhetprincip.

Med andra ord kvantmekanik är en typ av mekanik på molekylers nivå där man ska vara så försiktigt som det bara går och även mer försiktigt för att få något bra resultat. Kvantmekanik är mycket mindre än nano mekanik. /Alexander

Ljuspartikel
Joner kyls med laser
Joner sänder ut ljus

En exciterad atom sänder ut ljus av en bestämd våglängd när den deexciteras: Wikipedia skriver om Excitation. Vad som händer är att atomen tar upp energi vilket leder till att en elektron hoppar upp till en högre energinivå i elektronskalen. Sedan hoppar elektronen ner till sin normala nivå. Då ger den ifrån sig energi iform av strålning. Energin sänds ut som ljus med en bestämd våglängd.

Wikipedia:laser Exempeel: Atomer sänder ut ljus som gammastrålning vid radioaktivt sönderfall.

Vakuum

Vakuum är ett uttryck inom fysiken där det inte finns någon materia alls. Vid en perfekt vakuum ska det inte finnas någon materia alls i en partikel i teoretiskt sätt, fast det är omöjligt att uppnå i en partikel. Latinsk översättning för ordet är ”tom”.