Mini-CASE: Tidningsdöden

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dagens Nyheter text 2012

Detta är ett mini-Case för cirka två lektioner.

Syfte:

Reflektera över hur vi konsumerar nyheter och media i en digitaliserad värld
Att bekanta oss med en innovationscykel bestående av Behovsinventering - Marknadsundersökning - Produktbeskrivning

Dagstidningarna har problem

Upplagorna för papperstidningarna sjunker. Annonsintäkterna minskar. Produktionskostnader minskar inte.

Nätupplagorna lockar över besökare från papperstidningen och lockar nya. Men här är det svårare att ta betalt. Annonsintäkterna räcker inte för att täcka upp för intäktsminskingen på paerstidningen.

Det är ett område i förändring precis som musikbranschen när CD-försäljningen minskade, piratkopieringen ökade och iTunes och Spotify kom.

Friheten på internet är begränsad

Vi får inte alls ett neutralt resultat av en sökning på internet. Google och andra filtrerar vad vi får för söksvar. Det sker i all välmening. Utifrån vad Google vet om oss genom våra tidigare sökningar och vad vi klickar på har de tagit fram en profil över våra intressen. Den används för att servera oss sådant som vi förväntas vara intresserade av. Det finns fördelar med detta. Vi upplever att vi får bättre söksvar. Men nackdelen är att vi har blivit omedvetet påverkade. Det vi ser är modifierat av ett datorprogram. Man kan likna det vid en sorts censur.

Vi tittar på en film om filterbubblan:

Eli Pariser: Var medvetna om "filterbubblorna" på nätet.

Skriv inlägg på klassens hemsida

Reflektera över hur du konsumerar nyheter och vilka media du använder. Både tryckata tidningar teve och internet.

Skriv kort om hur du personligen konsumerar nyheter och underhållning.

Publicera ditt inlägg med lämplig titel och med kategorin tidningsdöden. Kommentarer på andras inlägg..

Vilka är de stora nyheterna?

Det här är en kort film som handlar om att det mesta av det som är stora nyheter idag kommer att glömmas bort och sakna betydelse i framtiden. Kirk Citron ger exempel på nyheter som han bedömer kommer att vara stora även om 100 eller 10 000 år. Ett exempel är att man funnit vatten på månen.

Bonuslänkar

Uppgift

Dagstidningar har en filterfunktion. De väljer information och presenterar för oss. Nu när tidningarnas upplagor minskar och många söker sin information på nätet uppstår en brist på motsvarande filter.

Vi har diskuterat hur filterbubblan begränsar oss.

Vi har funderat kring grupptryck att konsumera och hur man kan bli beroende av att konsumera medier. Att man kan hamna i en egen grotta av små mysiga nyheter och underhållande saker.

Vi har sett att det finns ett behov av någon/något som ger ett urval av de viktiga nyheterna på samma sätt som dagstidningarna gjorde

Vi har sökt på nätet efter sådana alternativ. Inläggen på betongbröder visar några alternativ.

Dagens uppgift: Beskriv en produkt som skulle hjälpa dig att konsumera media på ett optimalt sätt.

Hur fungerar den?
Vad blir resultatet av att använda den?

Eller skriv om hur du skulle vilja att din mediekonsumtion skulle vara för att du ska läara dig saker och utvecklas. Beskriv en drömprodukt som ger bra information så att du lär dig och växer som människa.

Inlämning: ladda upp er textfil på SchoolSoft


Bedömning - Tidningsdöden

Färdighet 1 - E

Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.

Uppdatering

Jag tycker Google+ har en bra nyhetstjänst.