Mentorsskapet

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Klassresan

Klassresan i skolarbetet

Länkar

Grundskolans timplan

Timplanen finns i bilag 1 i Skollagen

klassrumsregler

http://www.smartclassroommanagement.com/2010/06/26/classroom-management-plan/

Till mentorstiden

Maktlekar, ur DN

Grovplan Olweus inför ht 2010

Det finns många aspekter på mentorsskapet.... Olweus uppgifter mentorsgruppen Dessa uppgifter är från 2008, typ.

En ppt om skillnader mellan könen, lite statistik om yrken, löner, etc. Den användes i ett kort projekt - alla olika alla lika.

Program för en dryg timmes mentorsmys inför jullovet.

Dagens lektion - skyltar som kan visas med projektor för att förklara vad eleverna ska göra under lektionen. De är av allmänn karaktär.

Framtidskartor

Utveckligssamtal

Elevaktiva utvecklingssamtal

Sånt som man pratar om med klassen om hur läget är i klassen (när det gäller ordning och så)

Hur ska ordningen vara på lektionen?

Lägg problemet hos klassen.

Det är problem med ordningen i klassen. Det tycker många. Det är inget att förneka. Så, vems fel är det och vad kan man göra åt det?

Vi börjar med att svara på dessa frågor på papperslappar. Sedan gör vi tankekartor.

  1. Hur kan du själv påverka ordningen, trivslen och studieron i klassrummet?
  2. Hur kan du och dina kompisar (gruppen) påverka ordningen, trivslen och studieron i klassrummet?
  3. Hur kan klassen påverka ordningen, trivslen och studieron i klassrummet?
  4. Hur kan dina lärare påverka ordningen, trivslen och studieron i klassrummet?
  5. Hur kan dina föräldrar påverka ordningen, trivslen och studieron i klassrummet?

Man kan också ha:

  • Omröstning, motivering, diskussion, ge varandra goda råd, strategier för att inte störa.

Musik

Före terminsstarten

Lärstilar

Jag brukar testa lärstilar. Det finns en mängd sajter som ger sådana tester. Som avrundning visar jag ett test som sägs testa om du är en vänster- eller högerhjärnhalveperson. Detta är att dra för kraftiga slutsatser men det är ett roligt test.

Men här är en tänkvärd film med budskapet att lärstilar inte innebär att vi måste presentera undervisning anpassad efter lärstilar eller hur man nu ska formulera det.

Till slutet på terminen


Utflykter med klassen

Film

Diskussionsfrågor till filmen Tur och retur. Wikipedia om filmen. .

Youtube

Bra böcker

Jag kan rekommendera Världens bästa fröken - När modern pedagogik fungerar, av John Stenberg, Ekelunds förlag, ISBN 91-646-2009-3.

Den ger konkreta förslag på hur man uppnår ett framgångsrikt modern ledarskap. Ofta backar man från ledarskapet av rädsla för att vara auktoritär men det blir fel. Ledarskap behövs. Boken berättar hur man kan göra för att skapa arbetsro på ett mjukt sätt. "Att vara snäll men sträng". För mig som kommit att li väl mycket en ämneslärare var det nyttig läsning. Den visade mig att jag fastnat i för mycket ansvarsetik och för lite omsorgsetik för att låna Hargreaves* ord.

Sidor med bra tips:51, 142, 149, 176, 200, 224, 225, 240, 280, ..

* Läraren i det postmoderna samhället, Andy Hargreaves