Medelvärde med listor i Python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Python-hjälp och Fler uppgifter

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska använda program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Beräkna medelvärdet med listor i ett Pythonprogram

Här ser du en tabell som visar åldrarna för fyra barn.

Kajsa 10 år
Ahmed 13 år
Ilhan 14 år
Ture 12 år

Och här ser du ett program som beräknar medelådern på de fyra barnen.

listVärden = [10, 13, 14, 12]
listSumma = sum (listVärden)
listLängd = len (listVärden)
listMedelvärde = listSumma /listLängd 
  
print("Deras medelvärde är: " + str(listMedelvärde))
Uppgift
Beräkna medelvärdet för elevernas ålder?
 1. Vad har siffrorna i listan nedan för samband med tabellen ovan?.
  listVärden = [ 10, 13, 14, 12]
 2. Vad innebär kommandona i programkoden?
  listSumma = sum (listVärden)
  listLängd = len (listVärden)
 3. Ställ upp formeln för hur du beräknar medelvärdet med papper och penna.
 4. Vilka likheter och skillnader hittar du med formeln som du ställde upp ovanför med denna programmerings kod
  listMedelvärde =

Allmän lösning - Medelvärde

Prova nu det här programmet!

print("Skriv in dina tal som du ska beräkna och sätt ett mellanslag mellan varje tal")
listVärden = [float(x) for x in input().split()]
listSummma = sum (listVärden)
listLängd = len (listVärden)
listMedelvärde = listSummma /listLängd 
  
print("Ditt medelvärde är: " + str(listMedelvärde))
Uppgift
Varför är programmet bättre nu ?
 1. Här har jag utvecklat koden, jämför vilka delar av programkoden som är lika med
 2. exemplet ovanför.
 3. Vilka delar av programkoden är annorlunda?
 4. Varför är det här programmet bättre?
 5. Testa om det finns några begränsningar. Fungerar det med negativa tal, bråk, decimaltal, etc?


Lär mer

Nu har du ett program som läser in tal i listor.

 1. Kan du modifiera det för att beräkna största och minsta värde?
 2. Kan du beräkna medianen?
 3. Kan du beräkna typvärdet?

Googla om du undrar hur du ska skriva i Python eller för att ta reda på vilka smarta kommandon som finns.

Tack!

Uppgiften är skapad av Fredrik Tegbäck och publicerad med hans tillstånd. Uppgiften finns som pdf här.

Håkan Elderstig (diskussion) har gjort smärre modifieringar.