Mall:Procentandelen

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lektion 6 - Räkna ut hur många procent det är

Mål. kunna beräkna procenttalet då delen och helheten är givna

Teori: Vad är procent 2?

Vad är procent om man ser till den praktiska användningen?

Formel:  andelen = delen / det hela
Stockholms stads logo.jpg
WEBBMATTE.SE Läs och begrunda - Vi söker procenten


Bondestam återkommer med en formel för procenträkningen:


Matte'Direkt år 7: Uppgift, sid 113.


MatteDirekt År 7: Röd kurs: Sid 130-131

Centikuber och procent

Centikuber och procent2 from Håkan Elderstig

Hur många procent är rosa? Laboration. Du får en näven centikuber av olika färg. Ta reda på hur många procent av dessa som är rosa. Om du inte har centikuber kan du be eleverna titta på denna flipchart.

Detta är en praktisk övning som börjar med en presentation. Sedan får du en näve centikuber i olika färger. uppgiften är att beräkan andelen rosa och ange detta som ett procenttal. Titta på presentationen först och testa sedan. Det är lätt!

Presentationen ligger inbäddad bredvid om man snabbt vill titta igenom den men eftersom den är animerad kan det vara roligare att köra powerpointfilen Centikuber och procent2.

Lärarhandledning

Gör en egen undersökning om procenten

Resultatet av en undersökning om Facebookanvändande mm.
  • Gruppuppgift. Gör en undersökning där du ställer frågot till ett antal kompisar. Frågorna hittar du på själv. Det ska vara frågor som är av typen Ja/Nej eller där man kan svara rätt eller fel. Hitta på omkring tio frågor. frågorna kan gärna höra till ett tema, exemelvis sport , ordkunskap, matematik, film eller liknade. Sedan gör du en tabell i Excel och skriver in dina värden. Du kan låta Excel räkna ut procenten åt dig men det får din lärare visa dig. En exempelfil finns här.