Kursplan - syror baser och salter

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Inledning

Syftet med detta avsnitt är att repetera och fördjupa kunskaperna om syror, baser och salter. Det hör till en ma/no-profil att få en inblick i hur man balanserar formler, räknar med mol osv även om detta inte tillhör baskraven.

Årskurs

Årskurs: 9

Tidsperiod

Vecka 5-8

Innehåll

syror baser salter kemiska beräkningar mol pH reaktionsformler rapportskrivning

Läsanvisning

Gert Mårtensson, Kemi, sidorna 164-171, Stenciler. Repetition: även sidorna 66-76, 141-157, 158-163

Bedömning och prov

Det blir ett traditionellt prov. Kunskaperna kommer sedan att användas under ett senare avsnitt om elektrokemi.

Betygskriterier

Lokala mål

Godkänt

Kunna förklara skillnaden på en atom och en jon. (exempelvis har jonen överskott eller underskott på elektroner)

Känna till syror och baser samt deras användningsområden. (exempelvisatt svavelsyra används i bilbatterier och att natriumhydroxid används i propplösare för avlopp)

Känna till vad neutralisation innebär, kunna ge exempel på hur man framställer ett salt och känna till några vanliga salter och deras användning (ex. natriumklorid, kalciumkarbonat)

Kunna utföra laborationer, samt redovisa detta med en laborationsrapport.

VG

Kunna med ord och reaktionsformel ge tre exempel på hur man framställer ett salt. (exemeplvis: saltsyra + kalciumhydroxid --> kalciumklorid + vatten)

Kunna utföra enklare kemiska beräkningar.

Kunna utföra laborationer, samt redovisa detta med en bra laborationsrapport.


MVG

Kunna självständigt utföra laborationer, samt redovisa detta med en fullständig laborationsrapport.

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från kemin i situationer som är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden. Nationella mål (åk 9) utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för vardagslivet, utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner, utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska processer,