Intro till entreprenörskapen

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lektion 1 - Kursstart


Kursplanens mål för kursen

Förmågorna

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.
 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.
 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag.
 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Våra mål för projektarbetet

 1. Entreprenörsskap ska vara på riktigt. Vi kommer att arbeta i projektform med läroboken som stöd. Projektet kan handla om nästan vad som helst men det ska leda till ett konkret resultat för att du ska bli godkänd. Exempel på konkreta resultat är:
  1. En vara eller tjänst som ni lyckas sälja.
  2. En sajt som får väldigt många besökare.
  3. En community med många aktiva medlemmar.
  4. Att ni får sommarjobb eller extrajobb hos något företag genom ert projektarbete.
  5. Att ni etablerar kontakt med ett företag som etablerar partnerskap med TIS.
  6. Att ni skapar positiv reklam för TIS genom tidningsartiklar, teve, radio eller webb eller liknande.
  7. Eller något liknande
 2. Projektet ska dokumenteras genom deltagande i webbstärnan. För at få godkänt på kursen måsta du delta i arbetet med sajten. Sajten ska uppfylla kriterierna fördeltagande i Webbstjärnan och delta i tävlingen.

Definition Entreprenörskap

Wikipedia definierar ordet entreprenör

Tio teser om entreprenörskap...

Entreprenörskapet har betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen

Tio teser om entreprenörskap
Lärarhandledning till Tio teser om entreprenörskap

Quora - Hur blir man entreprenör

Vad ska du göra om du vill bli en entreprenör?

Quora - How can I make 10-000 month for next 6 months

How can I make 10-000 month for next 6 months

Här får du en plan för hur du skapar en produkt, marknadsför den och säljer den.

Gör en tankeövning och fundera ut vilken expertis du har som du skulle kunna sälja. Gör också en lista över vilka personer du har i ditt nätverk som skulle kunna ha nytta av din expertise.