Intro till entreprenörskapen

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[redigera]

Vi ska börja med att försöka få syn på vad vi vet om entreprenörskap. Senare ska vi ta reda på mer och fördjupa vår kunskap. Filmerna till höger är tänkta som inspiration.

Uppgift
Diskutera - EPA

Nämn några entreprenörer.

Inom vilka yrken är entreprenörskap viktigt?

För vilka organisationer är entreprenörskap viktigt?


Dröm fritt

Fundera en stund. Vad skulle du vilja förändra i Universum (eller här)?

Skriv på din skärm och håll upp.

Analysera: Vad skulle krävas för att genomföra ditt projekt? Gör en punktlista.

Kom med förslag

En längdskidklubb söder om Stockholm har svårt att få igång ungdomsverksamheten eftersom många vintrar är snöfattiga. Ge tips om hur de ska lyckas bättre.

En skola i Västerbotten har svårt att rekrytera behöriga lärare. Kom med förslag på vad de kan göra för att lösa behovet.

Inom Trafiknämnden - Region Stockholm vill man få fler att åka kollektivt utan att belasta budgeten mer. Ge tips om hur de ska lyckas!

[redigera]

Vilka kopplingar finns mellan centralt innehåll och kunskapskraven?

Förmågorna

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.
 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.
 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag.
 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Mål för projektarbetet

 1. Du ska lära dig om entreprenörskap (teoretiskt9
 2. Du ska praktisera entreprenöriella aktiviteter och skaffa dig verktyg och förmågor med konkret nytta.
 3. Entreprenörsskap ska vara på riktigt. Vi kommer att arbeta i projektform och samtidigt gå igenom alla delar av entreprenörskapskursen. Målet är att du ska bli entreprenör även om vi inte kräver det för godkänd kurs.
 4. Projektet ska dokumenteras på din WordPress.
[redigera]

Wikipedia definierar ordet entreprenör

Entreprenör är en person som tar en idé för en vara eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén. Entreprenörskap är också nära sammanlänkat till begreppet innovation - ett begreppspar som har blivit alltmer använt inom såväl företagsekonomi som politik sedan 1980-talet.

Sedan 2009 arbetar Skolverket med entreprenörskap i skolan. Det handlar om att stimulera elevernas kreativitet och lösningsförmåga samt att eleverna ska få kunskap kring företagande och innovation.

I samband med internets utveckling har en ny kategori av behov uppstått såsom hemsidor, videoproduktion, och liknande.[Ekonomifakta] Detta har bidragit till ett ökat behov och intresse av entreprenörskap. Med bättre teknologi och tillgång till internet växer antalet företagare i Sverige. Mellan 2007 - 2010 startades cirka 60 000 företag per år. Efter 2010 startas närmare 70 000 företag per år.

Coolaste entreprenören

Vi håller en omröstning - vem är de coolaste, nu levande, entreprenören?

Uppgift
Skapa presentationer i delade dokument 10 min)
 1. skriv tillsammans
 2. argumentera
 3. presenter

Vem vinner?


Reflektera

Om vi betraktar listan med entreprenörer och reflekterar över vad de har gemensamt och om några erfarenheter/egenskaper/kategorier är mindre representerade, vad ser vi då? Undersök hur det förhåller sig med: Kvinnor - män, ålder, land, bransch.

[redigera]

Vi kommer att generera idéer, utveckla idéer och förkasta idéer. Så småningom kommer vi att bilda grupper som utvecklar de bästa idéerna och det är inte omöjligt att några idéer kommer att bli så bra projekt att de kan nå ut på riktigt.

Tänkbara typer av projekt

Exempel på konkreta resultat är:

 1. En vara eller tjänst som ni lyckas sälja.
 2. En sajt som får väldigt många besökare.
 3. En community med många aktiva medlemmar.
 4. Att ni får sommarjobb eller extrajobb hos något företag genom ert projektarbete.
 5. Att ni tar idén vidare i ert gymnasiearbete.
 6. Att ni etablerar kontakt med ett företag som etablerar partnerskap med vår skola.
 7. Att ni skapar positiv reklam för vår skola genom tidningsartiklar, teve, radio eller webb eller liknande.
 8. Eller något liknande.

Genomförbara typer av projekt

Alla projektidéer är inte lika lämpliga att driva inom skolans entreprenörskap. Dit hör i princip allt som innefattar fysiska produkter. Erfarenheten har visat att tiden inte räcker för att ta fram fysiska produkter i en 100 poängskurs. Därtill är det det svårt att lösa de ekonomiska frågorna. Digitala produkter går däremot att skapa utan kostnader. Nedan följer en lista med förslag på områden för genomförbara projekt. Listan är inte heltäckande men tjänar att ge dig idéer om olika typer av idéer och projekt.

 • Cadda och sälja ritningar på något forum. Sälja caddar till kompisar.
 • Bilder i Photoshop, Illustrator. Artist/konsult. Entreprenörskap?
 • Internettjänst. Exempelvis en hemsida.
 • TeknikKonsult.
 • Skapa ett spel.
 • Skapa program för hemsida eller app.
 • Något inom Dator- och nätverksteknik.
 • Socialt entreprenörskap. Exempelvis klimatmärkning av menyn på lunchrestaurangen.
 • Influencers, etc.

Svåra projekt att genomföra i kursen

 • CAD av någon produkt och prototyp för att gå vidare. Produktion. Finansiering?
 • Reparera klockor. En service. Svårt att skala upp.

Inom vilket område skulle du kunna bli en entreprenör?

[redigera]

Vi gör en mängd småövningar där ni antecknar i den här kursen. Så småningom kommer du att sammanfoga detta i en större presentation, ett pitch deck men fram till det kan det vara svårt att spara alla anteckningar på ett smidigt sätt. Det går naturligtvvis att samla dokument i en mapp eller att skriva allting i ett och samma dokument. Men med hjälp av ett program som heter Obsidian kan vi skapa hyperlänkar med markdown, en slags textformatering.

Nerladdning
Obsidian for Beginners: Start HERE — How to Use the Obsidian App for Notes
[redigera]

Quora - Hur blir man entreprenör

Vad ska du göra om du vill bli en entreprenör?

Quora - How can I make 10-000 month for next 6 months

How can I make 10-000 month for next 6 months

Här får du en plan för hur du skapar en produkt, marknadsför den och säljer den.

Gör en tankeövning och fundera ut vilken expertis du har som du skulle kunna sälja. Gör också en lista över vilka personer du har i ditt nätverk som skulle kunna ha nytta av din expertis.

Böcker

Entrepreneurship and Innovation Toolkit, Author:Lee A. Swanson. CC By SA.