Intro till Photoshop

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Installation och kom igång

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Installera och gör tre minikurser
Du ska installera Photoshop på din dator.
Du ska göra de tre första minikurserna, filmerna på Moderskeppets Videokurs: Grunderna i Photoshop.


Nedladdning av Photoshop

Vi kan använda Photoshop som vi laddar ner här.

Du kommer att behöva skapa ett Adobe-ID
Du kommer igång med en 30-dagars testversion.
Serienumret får du senare av din lärare.

Lär dig grunderna i Photoshop

Lär dig Photoshop i Teknik 1-kursen.

Här finns litet smått och gott om Photoshop. Det viktigaste är att du kollar igenom instruktionsfilmerna i de två första avsnitten. Se gärna de två filmerna om Adobe Bridge också, det är användbart om du fotograferar mycket.

Moderskeppet
Läs sidan och klicka sen på
Se vår gratis grundkurs i Photoshop
Ladda ner övningsbilderna till Moderskeppets kurs.
Informativa sidor hos Adobe:
Learn Adobe CC
Learn & Support / Photoshop Help

Visa att du kan grunderna i Photoshop

Uppgift
Modifiera några bilder och lämna in

Använd kommandona och funktionerna som du lärt dig i filmerna från Moderskeppet. Modifiera en valfri bild, gärna ett foto på dig själv.

Du kan lika gärna göra bildbehandling som är naturtrogen, förhöjda effekter eller mer utflippat. bara du är nöjd med resultatet.

Lämna in en.psd-fil samt en .jpg på Canvas. Du blir bedömd i Teknik: F5 Modeller och verktyg.

Bedömning:

Jag bedömer både kreativitet och teknisk skicklighet och det är mycket svårbedömt. Att fixa en dåligt exponerad bild så den ser ok ut kan vara mycket arbetskrävande.Att klona bort en mås på en klarblå himmel är busenkelt men ett koppel på en hund är mycket svårare. Att göra retuch på ett porträtt så personen ser ut som en modell är svårt men att retuchera så att personen blir naturligt snygg är mästerligt.


Vi ska göra en viktig fotoutställning!

Titta på bilderna på Fotoutställning som ligger under Hållbart samhälle. Kolla också in Caset Save the Planet med filmer på Youtube.

Vi kommer att ta tio minuter där du kan leta runt efter ännu bättre bilder. Enda kravet är att bilden ska vara fri att använda enligt Creative Commons eller GNU samt att den håller hög kvalitet (>2000 pixlars bredd eller höjd). De bilder du hittar lägger du in på sidan Fotoutställning.

Foum El Arg
Uppgift
Bedöm bilderna

Vi ser igenom bilderna och diskuterar dem i helklass. Din uppgift är att sätta poäng så att du plockar fram en vinnare i varje kategor, se nedan.

 1. Vilken bild tycker du är vackrast?
 2. Vilken bild tycker du fungerar bäst om man ska väcka uppmärksamhet för hotet om global uppvärmning?
 3. Vilken bild skulle du helst arbeta med i Photoshop?

Vi kommer att göra en omröstning och välja ut fem bidrag till en fotoutställning där vi printar och hänger här på skolan.

Till varje bild kommer vi att ha affischer med budskap som du är med att kreera.


Välj en bild och skapa en affisch

Uppgift
Gör en affisch i Photoshop

Välj en bild som du vill jobba med. Spara ner den i största upplösningen på din dator.

Öppna bilden med Photoshop. Skapa en affisch med ett budskap om global uppvärmning. Använd text och fotomontage. Förbättra gärna bildens färger, kontrast, mättnad, mm.

Spara bilden som .pdf i din dator.

Ett bildurval från TE17C
Bildurval TE17D


Skapa en utställning

Grupparbete mellan dem som valt samma originalbild. Nu ska vi skapa en pdf av en printbar layout.

Hur många dpi? Vad innebär det för storleken på printen?

Ladda ner Adobe InDesign från Software Center.

Montera bilderna, presentera er själva, berätta kkort om projektet i separata textrutor.

Tips:

Vit och svart pil
stödlinjer - visningsläge/layoutläge
pipett för att kopiera formatering
Gruppera objekt
Uppgift
Gör ett printoriginal

Titta på klassens sida vilka som jobbat med samma bild.

Samla alla affischer som använt samma originalbild. Lägg dem gärna på Google Drive så att alla kommer åt den.

Använd InDesign för att göra en layout med:

en rubrik
originalbilden
en text som berättar om projektet
rutor med era namn under era bilder
en slagkraftig uppmaning av något slag

Alla kan jobba i InDesign och göra ett förslag. Ni väljer de bästa idéerna och tar fram ett föslag som alla i gruppen är nöjda med.

Vi visar det för klassen så att ni får respons.

Ni förbättrar tills vi alla är nöjda

Sedan printar vi och ställer ut på skolan.Lär mer

Läs mer på sidan Intro till Global uppvärmning

Andra projekt om global uppvärmning

Ämnesövergripande med Engelska

Tidigare har du lärt dig grunderna i Photoshop, Bridge och Camera Raw. Nu ska vi gå på djupet och du ska lära dig en sak riktigt ordentligt. Du ska läsa i en teknisk manual. Du ska presentera dina kunskaper i en film. Syftet med detta är at du ska lära dig att lära.

I samarbete med Engelska 5 läser vi valda delar av en manual om Photoshop. Hela manualen är på 795 sidor så vi väljer att lära oss grunderna om bilder, färger, lager, filter, mm. manualen är egentligen för en annan version av Photoshop än vår CS 6 men det var den jag hittade på nätet.

Uppgift
Du ska göra en HowTo-film

Välj ett ledigt område i manualen Adobe Photoshop CC Help som du läser igenom och övar på.

Skriv upp dig på listan här: Innehållsförteckning Photoshopmanual

Planera vad du ska demonstrera i Photoshop och öva på det.

Skriv ett talmanus på engelska.

Spela in din film med Quicktime eller Screencast-O-Matic. Det finns de som hellre använder Quicktime och det är också OK.

Du ska visa i Photoshop hur man gör samtidigt som du kommenterar på engelska. Filmen ska vara 2-5 minuter lång.

Publicera den på Youtube med ett bra namn och en beskrivning av filmen.

Länka till din film i listan: Innehållsförteckning Photoshopmanual Lämna in på förmåga 9: Kommunikation.Hur man länkar

Definition
En kort instruktion till hur du lägger en länk till din film:
 • Redigera kapitlet på sidan
 • markera din rubrik
 • Klicka på länkknappen.
 • Klipp in länken och spara
 • Se till att ditt namn står efter den länakde rubriken.
 • Tag bort sidhänvisningarna och punkterna så det blir snyggt.
 • Kortlänkar av typen youtu.be fungerar inte på grund av spamfiltret på Wikiskola.


Exempel

Diskutera gärna vilka kunskapskrav som uppfylls med detta arbete.

Bedömning Engelska

Nedan följer kunskapskraven för betyg A i engelska. Vilka delar är bedömningsbara i denna uppgift. Hur ser ett exempel ut i praktiken på fixad förmåga?

Betyget A

 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Bedömning Teknik

Betyget A

 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
 • Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och nyanserat hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med nyanserade omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
 • Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bedömning Entreprenörskap

Inget passar till projektet.

Lär dig mer bildbehandling med Photoshop