Hållbart samhällsbyggande

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 1. Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
 2. Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet.
 3. Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.
 4. Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem.
 5. Miljökonsekvensbeskrivningar.
 6. Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande.
 7. Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar.
 8. Ritningar, planer och modeller som används vid samhällsplanering.
 9. Användninga av geografiska informationssystem (GIS) i planeringsprocessen.
 10. Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design).
 11. Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.
 12. Praktiska fallstudier.

Den egna stadens utveckling

Elevexempel - Betyg A: Den egna stadens utveckling