Grundskolediagnoser i aritmetik

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grundskolediagnos a

Till denna diagnos behöver du penna. Skriv svaret direkt på detta papper. Du får inte använda miniräknare men ställ gärna upp talen om du behöver. Det går på tid. Maxtiden är fem minuter Diagnos a

1. 234 + 908

2. 328 – 79

3. 5,67 + 1,87

4. 13,2 – 3,62

5. 14 + 6,7

6. 34 * 1 000

7. 7 * 62

8. 900 * 87

9. 7 * 6,9

10. 468 / 6

11. Bebbe, Tina, Paavo och Ritva vann 1 740 kr på tips. De delade vinsten lika. Hur mycket vann var och en?

Grundskolediagnos b

1. 261 + 2 963

2. 654 – 384

3. 6,66 + 12,5

4. 5,78 – 3,5

5. 20 – 12,2

6. 100 * 54

7. 478 *9

8. 45 * 50

9. 7,28 * 6

10. 288 / 4

11. Svenne, Gurra, Bettan och Sanna vann 1 360 kr på tips. De delade vinsten lika. Hur mycket vann var och en?

Facit finns också

Veckodiagnos 1

1. Vad blir 0,3 – 0,208

2. Varför är pi ett irrationellt tal?

3. Hitta på ett exempel där du använder orden äpple, frukt och äta eller gilla. Visa hur de två meningarna förhåller sig till varandra med en implikationspil.

4. Bevisa att medelvärdet på tre på varandra följande tal är medianen.

5. Vad är - 7 + (-8) ?

6. Beräkna 28 + (-3) + (-2)(-3)(-4)

7. Är 113 en primtalstvilling? Motivera ditt svar.

8. Är 12123 et primtal?

9. Förkorta så långt som möjligt 85/102

10. Vad är 9/5 / 3/20