Fysikens betydelse för individ och samhälle - El

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Introduktion

Fysiken är mer än bara teorier, experiment och matematik och det skall vi illustrera med detta moment i kursen.

Uppgift

Ni skall (hämtat ur betygskriterierna):

 • diskutera fysikens betydelse för individ och samhälle
 • föra fram argument och redogöra för konsekvenser av ställningstaganden
 • föra fram nya frågeställningar att diskutera

Om uppgiften

Jag tänker låta uppgiften vara relativt öppen. Nedan finns några förslag på ämnesområden inom fysiken som skulle kunna vara lämpliga att jobba med. Jag ger också lite förslag på idéer på hur ni kan jobba och hur ni kan redovisa. Detta skall ses som inspiration snarare än som vägledning. Om ni väljer annat ämnesområde och/eller annan arbets- eller redovisningsform är det tillåtet. Det är dock viktigt att ni ser till att det går att sätta individuella betyg på era arbeten. Se rubrikerna Betygsättning och Betygskriterier.

Betygsättning

Ni arbetar i grupp och redovisar ert arbete i grupp men betyg på arbetet sätts individuellt. Ni måste därför dela upp arbetet mellan er och redovisa på ett sådant sätt att det framgår vem som har gjort vad.

Inspirationsförslag på arbetssätt och redovisningssätt

Förslag på sätt att jobba:

 • Intervjua folk
 • Gör statistiska undersökningar
 • Kontakta forskare eller andra experter
 • osv

Förslag på sätt att redovisa:

 • Powerpoint-presentation
 • Bygga en modell
 • Gör en film
 • osv

Flipped

På onsdag vill jag att alla grupper levererar något som vi alla kan titta på för att förbereda oss.

Redovisning

Inlämning

Ert material ska lämnas till mig vid slutet av onsdagens lektion så att alla kan ta del av det innan redovisningen. På så sätt får vi bättre diskussioner.

Framförande och diskussion

Torsdagen den 13 december

Ni får tio minuter på er. Om ni har skrivit en uppsats kan ni svara på frågor. Om ni har en PPT kör ni den. Om ni har en film visar ni den. Osv. Se till att avsätta ett par minuter för frågor och diskussioner.

Förslag på områden som ni kan arbeta med

Skriv in era namn efter det område ni valt.

 • Analysera om det är lönsamt att ersätta glödlampor med LED-lampor ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv
 • Julen är ljusets högtid. Men vad har det för samhälleliga och miljömässiga konsekvenser?
 • Kärnkraft
 • Elektriciteten gör oss sårbara
 • Energin i vårt samhälle
 • Grön el
 • Hur mycket el förbrukar våra datorer egentligen?

Grupperna i TE11

HowTo: Bädda in Slideshare

LED-lampor

Fawad

Analysera om det är lönsamt att ersätta glödlampor med LED-lampor ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv


Kärnkraft 3

Kärnkraft samhällets räddning, eller våran undergång from Oskarwallebornalskarfysik

 • Walleborn, Sellberg och David

Kärnkrafts olyckor och hur det har påverkat människans syn på den hela. m.m

Oscar Selberg: chernoby David Jacobson: Nya kärnkraft Oskar Waleborn: synen idag? bra dålig?


* Kärnkraft 1

 • Max, Nils, André

Vi hade tänkt att redovisa muntligt om kärnkraft, vi tänkte ta upp dessa punkter:

 • Kärnkraftens påverkan på djur, natur och samhälle (fördelar, nackdelar)
 • Vilka konsekvenser får kärnkraften i framtiden
 • Hur mycket el ett kärnkraft kan producera/hur oftast används det?
 • Hur man använder kärnkraft
 • Fördelar samt nackdelar med kärnkraft (energi)
 • Vad har kärnkraften medfört i tiden

Det utdelas två punkter var till varje person i gruppen och man får skriva om de punkterna man har fått.

)))

* Elektriciteten gör oss sårbara

 • Tim Ganheden(Solo)!

* Elektriciteten gör oss sårbara 2

 • Dusan, Riday

Inledning

Elektriciteten historia och hur har den påverkad den vårt samhälle
Visa en kort Film om hur mycket elektricitet vi använder dagsläget
Hur skulle vi bli påverkad , om vi inte hade någon elektricitet

Grön el

Grön el from mahdy14

 • Mahdi, Jonas och Daniel.

Vi kommer göra en power point om grön el.

jag vill se era frågor innan ni börjar filma. --Håkan Elderstig 5 december 2012 kl. 12.33 (AST)

Hur mycket el förbrukar våra datorer egentligen?

1. Inledning
2. Energiförbrukning på: PC dator (Andreas)
........................................Bärbar dator (Ludwig)
........................................Server (Alexander)
........................................Företagsdator (Ossian)
3. Sammanfattning
Vi ska använda oss av PowerPointBetygskriterierna på momentet

Fysikens betydelse för individ och samhälle - E

Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Fysikens betydelse för individ och samhälle - C

Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Fysikens betydelse för individ och samhälle - A

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.