Formulera en affärsidé

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Från en lösning av ett problem till affärsidé

En affärsidé börjar med en tanke. Ofta bygger affärsidén på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig produkt, det är sällan affärsidéer är helt nya.

När det gäller företag handlar affärsidén ofta om vad företaget ska sälja, hur du ska sälja och till vem. Affärsidén ska också lyfta fram företagets styrka och det som gör företaget speciellt. Med en genomtänkt affärsidé ökar dina möjligheter att lyckas i konkurrensen från omgivningen.

Så förutom det rent ekonomiska kan det löna sig att ställa de här frågorna:

Viktiga frågor: Affärsidé och affärsplan

Diskutera i grupp och skriv ner svar på följande fråågor.

Uppgift
Idéfrågor att fundera över

Vad?

Vad ska du sälja? Vilket behov fyller din vara eller tjänst?

Vem?

Till vem ska du sälja? Hur ser den typiska kunden ut?

Hur?

Hur ska du tjäna pengar? Hur ska du nå kunderna? Strategi. Hur ska ni sälja? I butik, på nätet, som en app, sociala medier, youtubekanal, etc
Exempel: Hemsida i WordPress.

Var?

Vilken region eller marknad ska ni rikta er mot?

Varför?

Varför ska kunden köpa av just dig?


Sammanfatta gärna genom att hitta på en (lagom luddig) vision

Exempel: En tjänst på nätet som kopplar ihop företag och kunder.


Vad är en affärsidé?

Wikipedia skriver om Affärsidé skriver:

En affärsidé är de centrala tankar och idéer utifrån vilka ett företag verkar. Ett centralt krav på affärsidén är att om den följs väl så leder den till att företaget genererar vinst. Affärsidén behöver inte nödvändigtvis vara exklusiv för företaget. Det går till exempel att hyra en redan färdig affärsidé och etablera den i annat område än där den redan tillämpas, så kallad franchising.

Affärsidén är den första och viktigaste byggstenen i en affärsmodell för en näringsverksamhet.

Idén delas in i yttre- och inre affärsidé.

Yttre affärsidé

 • Kundgrupp: Vilka riktar sig företaget till? Vad har denna grupp för behov?
 • Produkt (vara eller tjänst): Vad ska företaget erbjuda kunderna? Hur fyller den kundernas behov?

Inre affärsidé

 • Metod: Hur ska företaget organiseras?
 • Konkurrens: Hur ska företaget hävda sig mot andra företag i samma bransch?

Affärsidén i en vidare mening

Classical-Definition-of-Kno2
Faktaruta


företagarna skriver så här:

"De flesta affärsidéer utgår från väl beprövade koncept, från att sälja snabbmat på ett ställe där många hungriga passerar till att erbjuda hårklippningstjänster på en medelstor ort där många vill ha snygg frisyr. Däremot behöver du på något sätt komplettera den marknad som finns. Att göra exakt det någon redan gör kan bli svårt.

Hur kan ditt företag sticka ut? Kanske är det genom att erbjuda de godaste varmkorvarna på torget? Den bästa servicen? De billigaste varmkorvarna eller tvärtom, korv med riktigt exklusiva råvaror som du säljer till en målgrupp som förut inte köpt varmkorv i din stad? Rikta in dig på ett område du gillar."


Affärsidéns främsta uppgift är att ange företagets riktning och att klargöra attityder. Den innebär i mindre utsträckning ett klargörande av företagets mål. Med detta perspektiv menar man att affärsidén först och främst bör:

 • åstadkomma en förståelse för syftet med organisationen.
 • skapa ett underlag för motivation.
 • utgöra ett underlag för fördelning av företagets resurser.
 • etablera den ton och det affärsklimat som önskas.
 • fungera som en orienteringspunkt för dem som kan identifiera sig med företagets syfte och riktning.
 • möjliggöra en översättning av organisationens syfte till konkreta mål.
 • möjliggöra en översättning av mål till strategier och andra aktiviteter.

Den ekonomiska sidan av affärsidén

OpenOffice.org Calc
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Budgetar

Du kommer att lära dig

 • utvärdera affärsidéer ekonomiskt
 • grunderna i ett kalkylprogram


Man kan göra många typer av ekonomiska planer. Särskilt intressant för enrreprenören är att pröva om affärsidén är ekonomiskt hållbar. Genom att göra några antaganden om kostnader och intäkter kan man få svar på frågor av typen:

 • Hur många enheter måste vi sälja för att nå lönsamhet?
 • Hur lång tid tar tills vi blir lönsamma?
 • Vilken del av företagets ekonomi gör oss mest sårbara?
 • och liknade

Exempel på budget för korvförsäljning

Exempel
Sälja varmkorv

Hur ser kalkylen ut för en försäljare av varmkorv? Använd Excel till att göra en så detaljerad kalkyl som möjligt. OBS att han betalar skatt.

Exempel på Excel med korvförsäljning


Exempel Kulturfestival

http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/wp-content/uploads/Soka_pengar_och_projektbudget.pdf

Exempel på Resultatbudget

http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_affarsplan_budgetering_resultat.htm

Övning i att göra budget i kalkylark

Syftet är att ni ska dels lära er göra budget och dels lära er saker som ni har nytta av i matematiken och fysiken. I följande fil ser ni både och.

Pizza i ett stånd Filen är gjord i Numbers (Mac).
Uppgift
Gör en budget för ett projekt/företag/affärsidé.

Skriv in siffror på kostnader och intäkter med mera för er affärsidé.

Exempel på saker att göra budget för

Skriva budget för utveckling av ett spel.
Budget för utvecklingen av ett spel
Försäljning för att tjäna pengar till skolresan.
Budget för utveckling av en hemsida i WP för en pizzeria.

Lämna in ditt dokument för bedömning i Progress, Entreprenörskap, F6 - ekonomi.


Exempel

Exempelbudget för att göra webbplatser i WordPress

Ekonomi

Lönsamhet

Kommer produkten eller tjänsten eller vad ni nu gör att bli lönsam? Vi använder Numbers (eller Excel) för att göra en ekonomisk kalkyl.

Gör en kalkyl som beräknar vad det kommer att kosta att tillverka produkten. Räkna gärna på olika stora serier. Ta med i beräkningen följande:

 • lönekostnader
 • lokaler
 • maskiner
 • material
 • marknadsföringskostnader
 • etc

Försök räkna ut vad det kostar att driva ett företag kring produkten och om det blir lönsamt.

Att sätta pris

Ekonomiska kalkyler i Excel. Var finns lönsamheten i ett internetcafé? Hur sålde vi Hundguiden?

Kan man tjäna pengar på en app?

Begrepp:

Tillverkningskostnad = materilakostnad + lön
Rörliga kostnader ocjh fasta kostnader
Kostnader och omkostnader
pålägg

Övriga kostnadsslag: Vinst, administration, löner, hyra, arbete, material, telekom, resor, bokföring, sociala avgifter, moms, mm.

Uppgift
Produktionskalkyl

Gör en kalkyl över produktionskostnaden för ett hittepåprojekt eller något av:

 • en godistillverkning
 • tillverkning av en liten elektronikpryl
 • en plastmojäng för köket, typ slickepott

Lämna in på Progress, Entreprenörskap, Ekonomi


Gör en årsbudget för ert företag

Nu ska vi öva oss på att kalkylera om vi kan starta ett företag som blir lönsamt på ett år.

Här finns exempel på en budget för ett arkitektkontor: Leos budget för Arkitektkontor

Syfte med årsbudgetövningen

Vi vill att ni ska lära er en av grunderna i att använda kalkylark. Det handlar om att använda en formel för att beräkna till exempel produkten av värdena i två formler. Skriv in ett likhetstecken i cellen och klicka på rutorna du vill multiplicera, se figuren nedan. Om du skriver varje värde för sig i olika celler så blir det lätt att se hur kalkylen är uppbyggd.

Doing calculations in a spreadsheet

Viktigt innehåll i kalkylen

Viktiga saker att få med i kalkylen är:

löner
lokaler
datorer
telefon, internet
marknadsföring
personalvård, trivsel
utbildning
programlicenser
Möbler
Uppgift
Kalkylen för ert företag

Bilda grupper om tre personer, gärna med lite olika kompetenser.

Bestäm er för en affärsidé. Det kan vara att göra hemsidor i Wordpress, utveckla ett spel, göra reklamfilm, arbeta med design, programmering eller något liknade.

Gör en kalkyl över alla kostnader och intäkter för ett år. Se till att ni går med vinst.

Använd internet för att ta reda på faktiska exempel på kostnader för utrustning, bildande av firma, lokaler, etc.

Lägg in länkar som visar var ni fått era kostnader ifrån.

Gör kalkylen på Google Drive och dela dokumentet med alla i gruppen samt till mig.


Exempel kalkyler 13B
Exempel på budget för en hönsfarm. Klicka för att förstora bilden.