Formulera en affärsidé

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
OpenOffice.org Calc
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Budgetar

Du kommer att lära dig

 • utvärdera affärsidéer ekonomiskt
 • grunderna i ett kalkylprogram


Man kan göra många typer av ekonomiska planer. Särskilt intressant för enrreprenören är att pröva om affärsidén är ekonomiskt hållbar. Genom att göra några antaganden om kostnader och intäkter kan man få svar på frågor av typen:

 • Hur många enheter måste vi sälja för att nå lönsamhet?
 • Hur lång tid tar tills vi blir lönsamma?
 • Vilken del av företagets ekonomi gör oss mest sårbara?
 • och liknade

Exempel på budget för korvförsäljning

Exempel
Sälja varmkorv

Hur ser kalkylen ut för en försäljare av varmkorv? Använd Excel till att göra en så detaljerad kalkyl som möjligt. OBS att han betalar skatt.

Exempel på Excel med korvförsäljning


Exempel Kulturfestival

http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/wp-content/uploads/Soka_pengar_och_projektbudget.pdf

Exempel på Resultatbudget

http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_affarsplan_budgetering_resultat.htm

Övning i att göra budget i kalkylark

Syftet är att ni ska dels lära er göra budget och dels lära er saker som ni har nytta av i matematiken och fysiken. I följande fil ser ni både och.

Pizza i ett stånd Filen är gjord i Numbers (Mac).
Uppgift
Gör en budget för ett projekt/företag/affärsidé.

Skriv in siffror på kostnader och intäkter med mera för er affärsidé.

Exempel på saker att göra budget för

Skriva budget för utveckling av ett spel.
Budget för utvecklingen av ett spel
Försäljning för att tjäna pengar till skolresan.
Budget för utveckling av en hemsida i WP för en pizzeria.

Lämna in ditt dokument för bedömning i Progress, Entreprenörskap, F6 - ekonomi.


Exempel

Exempelbudget för att göra webbplatser i WordPress

Ekonomi

Lönsamhet

Kommer produkten eller tjänsten eller vad ni nu gör att bli lönsam? Vi använder Numbers (eller Excel) för att göra en ekonomisk kalkyl.

Gör en kalkyl som beräknar vad det kommer att kosta att tillverka produkten. Räkna gärna på olika stora serier. Ta med i beräkningen följande:

 • lönekostnader
 • lokaler
 • maskiner
 • material
 • marknadsföringskostnader
 • etc

Försök räkna ut vad det kostar att driva ett företag kring produkten och om det blir lönsamt.

Att sätta pris

Ekonomiska kalkyler i Excel. Var finns lönsamheten i ett internetcafé? Hur sålde vi Hundguiden?

Kan man tjäna pengar på en app?

Begrepp:

Tillverkningskostnad = materilakostnad + lön
Rörliga kostnader ocjh fasta kostnader
Kostnader och omkostnader
pålägg

Övriga kostnadsslag: Vinst, administration, löner, hyra, arbete, material, telekom, resor, bokföring, sociala avgifter, moms, mm.

Uppgift
Produktionskalkyl

Gör en kalkyl över produktionskostnaden för ett hittepåprojekt eller något av:

 • en godistillverkning
 • tillverkning av en liten elektronikpryl
 • en plastmojäng för köket, typ slickepott

Lämna in på Progress, Entreprenörskap, Ekonomi


Gör en årsbudget för ert företag

Nu ska vi öva oss på att kalkylera om vi kan starta ett företag som blir lönsamt på ett år.

Här finns exempel på en budget för ett arkitektkontor: Leos budget för Arkitektkontor

Syfte med årsbudgetövningen

Vi vill att ni ska lära er en av grunderna i att använda kalkylark. Det handlar om att använda en formel för att beräkna till exempel produkten av värdena i två formler. Skriv in ett likhetstecken i cellen och klicka på rutorna du vill multiplicera, se figuren nedan. Om du skriver varje värde för sig i olika celler så blir det lätt att se hur kalkylen är uppbyggd.

Doing calculations in a spreadsheet

Viktigt innehåll i kalkylen

Viktiga saker att få med i kalkylen är:

löner
lokaler
datorer
telefon, internet
marknadsföring
personalvård, trivsel
utbildning
programlicenser
Möbler
Uppgift
Kalkylen för ert företag

Bilda grupper om tre personer, gärna med lite olika kompetenser.

Bestäm er för en affärsidé. Det kan vara att göra hemsidor i Wordpress, utveckla ett spel, göra reklamfilm, arbeta med design, programmering eller något liknade.

Gör en kalkyl över alla kostnader och intäkter för ett år. Se till att ni går med vinst.

Använd internet för att ta reda på faktiska exempel på kostnader för utrustning, bildande av firma, lokaler, etc.

Lägg in länkar som visar var ni fått era kostnader ifrån.

Gör kalkylen på Google Drive och dela dokumentet med alla i gruppen samt till mig.


Exempel kalkyler 13B
Exempel på budget för en hönsfarm. Klicka för att förstora bilden.